Model Cerere Apel în Materie Penală | Discuta Online Cu Un Avocat Specializat
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere apel în materie penală

cabinet de avocat

cabinet de avocat

Model Cerere apel în materie penală

Model Cerere apel în materie penală

Sediul materiei:

  • Art. 412 C. proc. pen.

Domnule/Doamna Preşedinte,

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), în calitate de …, în dosarul penal cu nr. … al … (indicarea instanței care a pronunțat hotărârea), declar, în termen legal

APEL

împotriva sentinţei penale nr. … din data de … a … (indicarea instanței care a pronunțat hotărârea), pronunţată în dosarul penal nr. …. privind pe …., pe care o consider nelegală şi/sau netemeinică pentru următoarele motive :

  1. Nelegalitate sentinţei penale apelate sub aspectul … (se indică motivul)

și/sau

  1. Netemeinicia sentinţei penale apelate sub aspectul … (se indică motivul)

În fapt, prin rechizitoriul nr. …. din data de … al Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție/DNA/DIICOT, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului … pentru săvârşirea infracţiunii de …

Instanţa, prin sentinţa pe care o apelez, a dispus: … (prezentarea soluției instanței de fond)

Consider că soluţia instanţei este nelegală și/sau netemeinică întrucât … (se indică detaliat motivele de apel)

Având în vedere cele expuse, în temeiul dispoziţiilor art. 421 pct. 2 C. proc. pen., vă solicit admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei instanţei de fond în tot/în parte şi pronunţarea unei hotărâri legale şi temeinice/ desfiinţarea sentinţei instanţei de fond şi trimiterea cauzei la … (denumirea instanţei a cărei hotărâre se solicită a fi desfiinţată), pentru rejudecarea cauzei/ desfiinţarea sentinţei instanţei de fond şi trimiterea cauzei la … (denumirea instanţei competente, în caz de necompetență), pentru rejudecarea cauzei.

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Preşedinte al Curţii de Apel …/Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.