Model Acțiunea Creditorului Pentru Efectuarea Inventarului Bunurilor Din Patrimoniul Succesoral
firma avocatura
Model Acțiunea comodantului împotriva comodatarului pentru restituirea lucrului împrumutat
19 septembrie 2018
avocat pret
Model Acțiunea cumpăratorului evins împotriva vânzătorului
19 septembrie 2018

Model Acțiunea creditorului pentru efectuarea inventarului bunurilor din patrimoniul succesoral

avocatura bucuresti

avocatura bucuresti

Model Acțiunea creditorului pentru efectuarea inventarului bunurilor din patrimoniul succesoral

Model Acțiunea creditorului pentru efectuarea inventarului bunurilor din patrimoniul succesoral

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . ., etajul . . . . . . . . . . , apart. . . . . ., chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . ., etajul . . . . ., apart. . . . . , pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța, să dispuneți efectuarea inventarului bunurilor din patrimoniul succesoral transmis acestuia prin moartea fratelui său decedat . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., la data de . . . . . . . . . . . . . . ., cu ultimul domiciliu în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . . .

Motivele acțiunii sunt următoarele:

În fapt, sunt creditorul defunctului . . . . . . . . . . . . . . . care îmi datora suma de . . . . . . . , creanță certă lichidă și exigibilă, iar pârâtul, fratele defunctului, a acceptat succesiunea rămasă de pe urma acestuia și la cererea mea adresată notarului s-a opus efectuării inventarului bunurilor din patrimoniul succesoral. În consecință, solicit instanței să dispună efectuarea inventarului bunurilor succesorale și sa desemneze o persoană în acest sens.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 1115 alin. 2 C. civ.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - și de proba cu acte, și anume de chitanța constatatoare a creanței mele împotriva defunctului.

Depun prezenta acțiune, precum și copii certificate de pe actul sus-menționat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *