Model Acțiunea Comodantului împotriva Comodatarului Pentru Restituirea Lucrului împrumutat
caut avocat
Model Acțiune posesorie
19 septembrie 2018
avocatura bucuresti
Model Acțiunea creditorului pentru efectuarea inventarului bunurilor din patrimoniul succesoral
19 septembrie 2018

Model Acțiunea comodantului împotriva comodatarului pentru restituirea lucrului împrumutat

firma avocatura

firma avocatura

Model Acțiunea comodantului împotriva comodatarului pentru restituirea lucrului împrumutat

Model Acțiunea comodantului împotriva comodatarului pentru restituirea lucrului împrumutat

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . str. . . . . . . . . nr. . . . . chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . județul . . . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să-i obligați să-mi restituie căruța proprietatea mea, pe care o evaluez la suma de . . . . . . . lei și pe care i-am împrumutat-o la data de . . . . . . . . și să-mi plătească suma de lei . . . . . . . cu titlu de despăgubiri pentru faptul de a mă fi privat de folosința lucrului după expirarea termenului de restituire.

Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat. Apreciez obiectul acțiunii la suma de . . . . . . . . lei

Motivele acțiunii sunt următoarele:

În fapt, i-am împrumutat pârâtului la data de . . . . . . . . . căruța mea pentru perioada muncilor agricole de toamnă, așa cum rezultă din chitanța scrisă și subscrisă de pârât și dată cu acea ocazie. Deși perioada muncilor agricole de toamnă a trecut, totuși pârâtul refuză să-mi restituie căruța.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 2146 si art. 2155 Codul civil.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de proba cu acte, și anume de chitanța din . . . . . . . . precum și de proba cu martori, pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . județul . . . . . . . str. . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . .

2. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . județul . . . . . . . str. . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . .

Depun prezenta acțiune, precum și copie certificată de pe actul sus-menționat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data

. . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *