Model Acțiune Pentru Repararea Unui Prejudiciu Decurgând Dintr-o Faptă Ilicită
Plangere Penala
Model Acțiune pentru repararea unui prejudiciu cauzat de animale
19 septembrie 2018
caut avocati bucuresti
Model Acțiune pentru restituirea unui împrumut pecuniar
19 septembrie 2018

Model Acțiune pentru repararea unui prejudiciu decurgând dintr-o faptă ilicită

avocati bucuresti online

avocati bucuresti online

Model Acțiune pentru repararea unui prejudiciu decurgând dintr-o faptă ilicită

Model Acțiune pentru repararea unui prejudiciu decurgând dintr-o faptă ilicită

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . județul . . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . . chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . nr. . . . . etajul . . . apart. nr. . . . . pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să-l obligați să-mi plătească suma de lei . . . . . . . . . . . . . . . ce reprezintă repararea prejudiciului pe care mi l-a provocat dărâmându-mi în ziua de . . . . . . . . gardul de la imobilul proprietatea mea din . . . . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . nr. . . . . . Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

Motivele acțiunii:

În fapt, în ziua de . . . . . . ., pârâtul, conducând autocamionul proprietatea sa nr. . . . . . . . și vrând să întoarcă în fața locuinței mele, a lovit cu partea din spate a mașinii gardul dinspre stradă al curții mele dărâmându-l pe o lungime de . . . . . . Gardul fiind de zid, reparația lui m-a costat . . . . . . lei, după cum rezultă din chitanțele alăturate.

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 1357 Cod civil.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune, de proba cu acte, și anume de chitanțele din care rezultă costul reparațiilor și de proba cu martori, pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . din . . . . . . . . județul . . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. . . . . . nr. . . . .

2. . . . . . . . . . din . . . . . . . . județul . . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. . . . . . nr. . . . .

Depun prezenta acțiune, precum și copii certificate de pe actele sus-menționate, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data

. . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . .

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . județul . . . . . . . str. . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . . . apart. nr. . . . . . . chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . județul . . . . . . . str. . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . . pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să-l obligați să-mi plătească suma de lei . . . . . . . . . . . . ce reprezintă prejudiciul pe care mi l-a cauzat prin neglijența sa.

Motivele acțiunii:

În fapt, pârâtul locuiește într-un apartament proprietatea sa situat deasupra apartamentului proprietatea mea. În cursul acestei ierni, una din țevile din peretele băii pârâtului s-a spart, iar apa a început să se infiltreze în peretele camerei mele de locuit. Deși am atras atenția pârâtului, în repetate rânduri, că este de datoria lui să facă reparația necesară deși i-am propus să fac chiar eu această reparație pe propria mea cheltuială, totuși el a refuzat să ia orice măsură timp de . . . . . . luni. Când în cele din urmă reparația a fost făcută, întreg peretele camerei mele era umezit, iar tencuiala căzută pe o suprafață de . . . . . . cheltuielile de reparație se ridică la suma de . . . . . lei așa cum rezultă din devizele alăturate.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 1357 din Codul civil.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de expertiză, de proba cu acte, și anume de devizul reparației necesare, și de proba cu martor, pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . județul . . . . . . str. . . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . județul . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr . . . . . .

Depun prezenta acțiune, precum și copie certificată de pe devizul reparației necesare, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data

. . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *