Model Acțiune Pentru Repararea Prejudiciului Cauzat De Lucruri | Avocat Online
consultanta juridica avocat
Model Acțiune pentru repararea prejudiciului cauzat de clădiri
19 septembrie 2018
avocat online bun
Model Acțiune pentru repararea prejudiciului cauzat de minor
19 septembrie 2018

Model Acțiune pentru repararea prejudiciului cauzat de lucruri

Model Acțiune pentru repararea prejudiciului cauzat de lucruri 2

consultanta juridica avocatura

Model Acțiune pentru repararea prejudiciului cauzat de lucruri

Model Acțiune pentru repararea prejudiciului cauzat de lucruri

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . județul . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . . chem în judecată și personal la interogatoriu . . . . . . . . . . . . . . . . . societate comercială cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . . prin reprezentanții ei legali, pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța s-o obligați să-mi plătească suma de . . . . . . . . lei, ce reprezintă repararea prejudiciului cauzat mie. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

Motivele acțiunii:

În fapt, blocul în care locuiesc este supus unor reparații a căror executare a fost încredințată pârâtei. În vederea acestor lucrări pârâta a transportat o serie de materiale și scule pe care le-a depozitat în vestibulul de la intrarea blocului, chiar în fața ușii apartamentului meu. Din motive necunoscute, unul din tuburile de oxigen astfel depozitate a explodat, distrugând cu această ocazie ușa apartamentului proprietatea mea și oglinda care se afla în spatele acestei uși.

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe art. 1376 Cod civil.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citată cu această mențiune - de expertiza tehnică și de proba cu martori, pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . . apart. nr. . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . . apart. nr. . . . .

Depun prezenta acțiune în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtei.

Anexez interogatoriul la care urmează a răspunde pârâta.

Data

. . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *