Model Acțiune Pentru Reclamarea întreținerii | Discută Online Cu Un Avocat
avocati
Model Acțiune pentru reclamarea întreținerii de către unul dintre soți în timpul procesului de divorț
19 septembrie 2018
cabinet avocat
Model Acțiune pentru reducerea pensiei de întreținere
19 septembrie 2018

Model Acțiune pentru reclamarea întreținerii

avocat bucuresti on line

avocat bucuresti on line

Model Acțiune pentru reclamarea întreținerii

Model Acțiune pentru reclamarea întreținerii

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele reclamantului), domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . ., nr. . . . . ., etajul . . . . . . , apart. . . . . . . , chem în judecată și personal la interogatoriu pe fiul meu1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele pârâtului), domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . ., etajul . . . . . . ., apart. . . . . . . , pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să-l obligați să-mi plătească o pensie de întreținere în valoare de lei . . . . . . . . . . . . . cu începere de la data de . . . . . . . . . . . . până la sfârșitul vieții mele.

Motivele acțiunii sunt următoarele:

În fapt, subsemnatul am . . . . . . . . . ani fiind, deci, la o vârstă la care nu mai pot munci, sunt bolnav de o maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . și nu am nici un fel de venit. Dimpotrivă, fiul meu are un salariu de lei . . . . . . . . . . . . . . . . lunar, nu are copii și este necăsătorit. Totuși, îmi refuză orice ajutor, cu toată obligația morală și legală pe care o are de a mă întreține.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 516, art. 519 lit. b), art. 530 și art. 529 din Codul civil.

Înțeleg să mă folosesc de proba cu interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - și de proba cu acte, și anume de certificatul constatator al nașterii mele, de certificatul constatator al nașterii pârâtului și de certificatul asupra stării sănătății mele. Vă rog, de asemenea, să cereți, pe cale oficială, de la întreprinderea la care lucrează pârâtul, relații asupra salariului pe care îl primește el.

Depun prezenta acțiune, precum și copii de pe actele sus-menționate, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și celălalt pentru a fi comunicat pârâtului.

Data . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

___________

1) Obligația de întreținere există nu numai între părinți și copii, ca în exemplul de față, ci și în conformitate cu dispozițiile art. 516 -518 din Codul civil - între soț și soție, cel ce înfiază și înfiat, bunici și nepoți, străbunici și strănepoți, frați și surori, soțul și copiii celuilalt soț. În toate aceste cazuri se va putea cere în justiție obligarea pârâtului la plata în natură sau în bani a întreținerii, cu condiția ca reclamantul să se afle în nevoie, neavând putința unui câștig din muncă din cauza incapacității de a munci (în mod excepțional, în cazul minorului nu interesează pricina nevoii în care se află art. 524-525).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *