Model Acțiune în Rezoluțiunea Unui Contract De Vânzare-cumpărare Pentru Vicii Ascunse (acțiune Redhibitorie)
cabinet avocat
Model Acțiune în restituirea îmbogățirii fără justă cauză
19 septembrie 2018
avocati bucuresti online
Model Acțiune în simulație
19 septembrie 2018

Model Acțiune în rezoluțiunea unui contract de vânzare-cumpărare pentru vicii ascunse (acțiune redhibitorie)

cabinet avocat

cabinet avocat

Model Acțiune în rezoluțiunea unui contract de vânzare-cumpărare pentru vicii ascunse (acțiune redhibitorie)

Model Acțiune în rezoluțiunea unui contract de vânzare-cumpărare pentru vicii ascunse (acțiune redhibitorie)

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . județul . . . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . . chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . județul . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . . pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să rezolviți contractul autentificat de . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . din . . . . . . . . și transcris la . . . . . . . . . sub nr. . . . . din . . . . . . . . . . prin care pârâtul mi-a vândut la prețul de . . . . . . . . . lei imobilul din . . . . . . . . județul . . . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . nr. carte funciară . . . . . . . nr. topografic . . . . . . și să-l obligați să-mi plătească suma de . . . . . . . . . lei cu titlu de despăgubiri pentru repararea prejudiciului pe care mi l-a cauzat.

Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

Motivele acțiunii:

În fapt, prin contractul sus-menționat am cumpărat de la pârât imobilul din . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . str. . . . . . . . nr. . . . . La data vânzării, imobilul se găsea, în aparență, în stare bună, dar în cursul următoarelor luni s-au ivit în pereții clădiri crăpături mari care dovedesc posibilitatea unei prăbușiri a zidurilor. Ulterior, am fost informat de vecini că, înainte de vânzare, pârâtul a efectuat anumite reparații superficiale în scopul de a masca viciile clădirii.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 1707, art. 1710 lit. d) și art. 1549 din Codul civil.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de expertiză, de proba cu acte și anume de contractul de vânzare-cumpărare încheiat între mine și pârât și de proba cu martori, pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . din . . . . . . . . . județul . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr . . . .

2. . . . . . . . . din . . . . . . . . . județul . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr . . . .

Depun prezenta acțiune, precum și copie certificată de pe actul sus-menționat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data

. . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.