Model Acțiune în Rezoluțiunea Unui Contract De Vânzare-cumpărare Pentru Vicii Ascunse (acțiune Redhibitorie)

Model Acțiune în rezoluțiunea unui contract de vânzare-cumpărare pentru vicii ascunse (acțiune redhibitorie)