Grant Carol I » Întreabă Avocat

Grant Carol I

Malairau Victor a întrebat 2 ani în urmă

Grant Carol I

Buna ziua! Vă rog să mă ajutați în legătură cu problema menționată în atașament, mai exact cu un sfat către ce instituții ar trebui să apelez, menționez că am expediat acest atașament anumitor sindicate, organizații studențești, respectiv rectori universitari în speranța că vor întreprinde demersurile necesare.

Prin prezenta doresc să vă aduc la cunoştinţă existenţa unei probleme ce vizează studenţii olimpici înmatriculaţi în instituţii de învăţământ superior din România făcând referire la următoarele:
În conformitate cu HOTĂRÂRE nr. 403 din 31 mai 2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare \"Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I\", respectiv cu modificările ulterioare în conformitate cu HOTĂRÂRE nr. 221 din 10 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare \"Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I\" (anexe), având următoarele obiective specifice :

a)restrângerea fenomenului masiv de plecare din ţară a tinerilor dotaţi - brain-drain, manifestat tot mai acut în rândul tinerilor, încă de foarte timpuriu, chiar din etapa premergătoare pregătirii pentru studiile universitare;

b)creşterea numărului de tineri cercetători, prin stabilizarea absolvenţilor de liceu cu rezultate deosebite în ţară şi atragerea acestora către domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare românesc, denumit în continuare CDI;

c)asigurarea sinergiei celorlalte iniţiative derulate din fonduri publice pentru educaţie, instruire, cercetare şi carieră în profesii înalt calificate în România
Prevede acordarea dreptului studentului de a primi, corespunzător performanţei realizate prin locul ocupat la olimpiadă, cuantumul sumei prevăzute la art. 4 alin. (1), respectiv prin Hotărârea nr. 221 din 10 aprilie 2019 mărirea cuantumurilor cu 500 de euro şi acordarea grantului inclusiv elevilor care au obţinut menţiuni.

Atât în anul 2017, cât şi în anul 2018 s-au întocmit liste cu studenţii olimpici înmatriculaţi în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, fiind transmise către instituţiile avizate ale statului, procedura de semnare a contractelor nerealizându-se însă, respectiv acordarea grantului fiind blocată.

Situaţia generând consecinţe nefaste pentru studenţii olimpici care au ales să ramână în ţara, în detrimentul înscrierii în cadrul unui program de licenţă în afara României, luând în calcul, drept avantaj, grantul Carol I, intens promovat în mass-media, odată cu ratificarea sa, astfel procesul educaţional superior având de suferit.

Având în vedere cele menţionate mai sus, vă rog să întreprindeţi toate demersurile necesare, în măsura posibilităţilor, ca situaţia să ia un curs favorabil, iar studenţii olimpici să beneficieze integral de drepturile lor conform legilor în vigoare atât în anul 2019, cât şi retroactiv din data ratificării hotărârii nr. 403 din 21 mai 2017.

Cu deosebită consideraţie,


Adaugă răspuns

16
+
3
=