Biciclistul » Întreabă Avocat

Biciclistul

Adrian Popescu a întrebat 2 ani în urmă

Biciclistul

Pe ce categorie de drumuri nu are voie sa se deplaseze(sa circule) un biciclist? 
Pe  autostrada ..clar nu ....
S-au intalnit situatii cand pe DN1 au fost amendati (cu avertisment). De ce?

 

1 Answers
Avocat Online answered 2 ani ago

Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile și termenii de mai jos au următorul înțeles:
bicicletă - vehiculul prevăzut cu două roți, propulsat exclusiv prin forța musculară, cu ajutorul pedalelor sau manivelelor;
pistă pentru biciclete - subdiviziunea părții carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pistă separată de drum, special amenajată, semnalizată și marcată corespunzător, destinată numai circulației bicicletelor și mopedelor;
Dacă un drum este prevăzut cu o pistă specială destinată circulației bicicletelor, acestea vor fi conduse numai pe pista respectivă.
Vehiculul oprit sau staționat pe partea carosabilă trebuie așezat lângă și în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fără ataș, mopedele și bicicletele pot fi oprite sau staționate și câte două, una lângă alta.
Reguli pentru alți participanți la trafic
Art. 70. -
(1) Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie să aibă vârsta de cel puțin 16 ani.
(2) Pentru a conduce o bicicletă pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puțin 14 ani.
(3) Bicicletele și mopedele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă circulația acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace și dispozitive în stare de funcționare.

Regulile privind circulația pe drumurile publice a bicicletelor, vehiculelor cu tracțiune animală, a conducătorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum și de animale se stabilesc prin regulament.
(1) Pe autostrăzi este interzisă circulația pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depășite, fără autorizație specială de transport eliberată de administratorul drumului public, conform reglementărilor în vigoare, a vehiculelor cu tracțiune animală, a animalelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor și mopedelor, a tractoarelor agricole sau forestiere și a mașinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum și a vehiculelor care, prin construcție sau din alte cauze, nu pot depăși viteza de 50 km/h.
Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice:
nerespectarea normelor privind circulația bicicletelor;
Autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții:
iau măsuri pentru amenajarea de trotuare și drumuri laterale pentru circulația pietonilor, vehiculelor cu tracțiune animală, a tractoarelor agricole sau forestiere, de piste pentru biciclete, precum și de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administrează, cu avizul poliției rutiere;
Accesul interzis bicicletelor
Biciclistul 7
Pistă pentru biciclete
Biciclistul 8
Delimitarea pistelor pentru pietoni și biciclete
Biciclistul 9
Delimitarea pistelor pentru pietoni și biciclete
Biciclistul 10
Pistă comună pentru pietoni și biciclete
Biciclistul 11
Marcaj de traversare pentru biciclete
Biciclistul 12

 
Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice din 04.10.2006
Condițiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească bicicletele, mopedele, vehiculele cu tracțiune animală și cele trase sau împinse cu mâna
Art. 14. -
În circulația pe drumurile publice bicicleta trebuie să fie:Referințe în jurisprudență (1)

 1. a)prevăzută cu dispozitiv de frânare eficace;
 2. b)prevăzută cu un sistem adecvat, funcțional, de direcție;
 3. c)dotată cu sistem de avertizare sonoră;21/01/2017 - litera a fost modificată prin Hotărâre 965/2016
 4. d)echipată, pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, în față, cu lumina de culoare albă sau galbenă, iar în spate, cu lumină de culoare roșie și cu cel puțin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeași culoare;21/01/2017 - litera a fost modificată prin Hotărâre 965/2016
 5. e)echipată cu elemente sau dispozitive fluorescent- reflectorizante, amplasate pe roți, care, în mișcare, formează un cerc continuu.21/01/2017 - litera a fost modificată prin Hotărâre 965/2016

Art. 15. -
Remorca atașată unei biciclete trebuie să fie echipată, în partea din spate, cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roșie, iar dacă lumina din spate a bicicletei este obturată de remorcă, aceasta trebuie să fie echipată și cu o lumină de culoare roșie.
 
Art. 55. -
Semnalul luminos destinat numai dirijării circulației bicicletelor are în câmpul său imaginea unei biciclete de culoare roșie, respectiv verde pe fond negru. Aceeași destinație o are și semnalul luminos al unui semafor însoțit de un panou adițional pe care figurează o bicicletă.
Circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, cu excepția bicicletelor și a celor trase sau împinse cu mâna, este permisă numai în timpul zilei.

Art. 100. -
(1) Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, părțile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru biciclete și celelalte vehicule fără motor, acestea pot fi conduse și pe acostament în sensul de mers, dacă circulația se poate face fără pericol.

Nu este permisă staționarea pe partea carosabilă, în timpul nopții, a tractoarelor, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a mașinilor și utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole sau forestiere, a vehiculelor cu tracțiune animală ori a celor trase sau împinse cu mâna.

Motocicleta fără ataș, precum și bicicleta pot tracta o remorcă ușoară având o singură axă.

Reguli pentru alți participanți la trafic
§1. Circulația bicicletelor 08/08/2013 - subsecțiunea a fost modificată prin Hotărâre 480/2013
Art. 160. -
(1) Bicicletele, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând.08/08/2013 - alineatul a fost modificat prin Hotărâre 480/2013
(2) Abrogat(ă)08/08/2013 - alineatul a fost abrogat prin Hotărâre 480/2013.
(3) Dacă pe direcția de deplasare există o pistă pentru biciclete, semnalizată ca atare, conducătorii vehiculelor prevăzute la alin. (1) sunt obligați să circule numai pe această pistă. Se interzice circulația altor participanți la trafic pe pista pentru biciclete.
(4) Se recomandă ca, în circulația pe drumurile publice, biciclistul să poarte casca de protecție omologată.

Art. 161. -
(1) Se interzice conducătorilor de biciclete:08/08/2013 - alineatul a fost modificat prin Hotărâre 480/2013

 1. a)să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificația "Accesul interzis bicicletelor";
 2. b)să învețe să conducă biciclete pe drumurile intens circulate;08/08/2013 - litera a fost modificată prin Hotărâre 480/2013
 3. c)să circule pe trotuare, cu excepția cazului când pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor;
 4. d)să circule fără a ține cel puțin o mână pe ghidon și ambele picioare pe pedale;
 5. e)să circule în paralel, cu excepția situațiilor când participă la competiții sportive organizate;
 6. f)să circule în timp ce se află sub influența alcoolului, a produselor ori substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;
 7. g)să se țină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoană aflată într-un vehicul;
 8. h)să transporte o altă persoană, cu excepția situației prevăzute la alin. (11) și a situației când vehiculul este construit și/sau echipat special pentru transportul altor persoane;21/01/2017 - litera a fost modificată prin Hotărâre 965/2016
 9. i)să circule pe partea carosabilă în aceeași direcție de mers, dacă există acostament practicabil;21/01/2017 - litera a fost modificată prin Hotărâre 965/2016
 10. j)să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulația celorlalți participanți la trafic;
 11. k)să circule pe aleile din parcuri sau din grădini publice, cu excepția cazurilor când nu stânjenesc circulația pietonilor;
 12. l)să circule fără îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 14 și 15;21/01/2017 - litera a fost modificată prin Hotărâre 965/2016
 13. m)să circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață sau zăpadă;
 14. n)să circule cu defecțiuni tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor;
 15. o)să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă;08/08/2013 - litera a fost modificată prin Hotărâre 480/2013
 16. p)să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură sau acostament, cu excepția cazurilor în care, înainte de intersecție, trebuie să se încadreze regulamentar în funcție de direcția de deplasare;21/01/2017 - litera a fost modificată prin Hotărâre 965/2016
 17. r)să circule în interiorul localităților în care nu funcționează iluminatul public, precum și în afara localităților fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă;Referințe în jurisprudență (1)21/01/2017 - litera a fost modificată prin Hotărâre 965/2016
 18. s)să conducă vehiculul fără a menține contactul roților cu solul.

(11) Copilul în vârstă de până la 7 ani poate fi transportat pe bicicletă, de către un adult, numai dacă vehiculul este prevăzut din construcție cu un suport special sau dacă are montat un dispozitiv omologat.21/01/2017 - alineatul a fost introdus prin Hotărâre 965/2016.
(2) Pe timpul circulației pe drumurile publice, conducătorii de biciclete sunt obligați să aibă asupra lor actul de identitate.08/08/2013 - alineatul a fost modificat prin Hotărâre 480/2013
 

 

Adaugă răspuns

15
+
5
=