CONVENŢIE DE REVOCARE CONVENŢIONALĂ A CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE » Consultă Avocat
avocat consultanta juridica
CONTRACT DE EXPORT - IMPORT
6 iunie 2019
Plangere Penala
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
6 iunie 2019

CONVENŢIE DE REVOCARE CONVENŢIONALĂ A CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Avocat Online

Avocat Online

CONVENŢIE DE REVOCARE CONVENŢIONALĂ A CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

 

 

   între:

   S.C. .................. S.R.L. cu sediul în ..................., str. ............................. nr. ..................., înmatriculată sub nr. ................., reprezentată prin .................................... domiciliat în .........., str. ........................, identificat cu BI seria ......... nr. ................. în calitate de vânzător în contractul de vânzare-cumpărare nr. ........ din data de ..........;

   şi

   S.C. ...................... S.R.L. cu sediul în ................., str. ...................... nr. .............., înmatriculată sub nr. .............., reprezentată prin ................ domiciliat în ............... str. ........., identificat cu BI seria ......... nr. .............. în calitate de cumpărător în contractul de vânzare-cumpărare nr. ........ din data de ..........;

   a intervenit prezenta Convenţie de revocare convenţională a contractului de vânzare-cumpărare nr. ......... încheiat de noi, părţile, la data de ....... la sediul S.C. ................. S.R.L., privind ................. (obiectul vânzării-cumpărării).

   Noi, S.C. ......................... S.R.L. şi S.C. ..................... S.R.L., ambele prin reprezentanţi, prima în calitate de cumpărătoare în contractul de vânzare-cumpărare descris mai sus şi a doua în calitate de vânzător în acelaşi contract, am convenit de comun acord revocarea convenţională a contractului de vânzare-cumpărare descris mai sus şi repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

   Subscrisa S.C. ........................ S.R.L., prin reprezentant ........................................, declar că transmit S.C. .............. S.R.L. dreptul de proprietate asupra ................ (obiectul vânzării-cumpărării) şi primesc de la aceasta sumă de ...................... lei până la data de .....................

   Subscrisa S.C. ..................... S.R.L., prin reprezentant ...................., predau către S.C. ................. S.R.L. suma de ........................ până la data de ......................, sumă ce a reprezentat preţul ............... de mai sus şi primesc în deplină proprietate şi posesie acest .............. (obiectul vânzării-cumpărării).

   Subscrisa S.C. ................. prin delegat declar că am plătit toate taxele şi impozitele datorate statului pentru acest contract, aşa cum rezultă şi din certificatul fiscal nr. ......., eliberat de ..........., că nu există sarcini sau urmăriri de orice natură asupra acestuia.

   Transferul proprietăţii, posesiei şi al folosinţei are loc azi, data semnării prezentului înscris, fără nici o altă formalitate ulterioară.

   Prezenta convenţie se încheie în baza
art. 969
alin. 2 şi următoarele, Cod civil.

   Noi, părţile contractante declarăm că suntem de acord cu prezenta convenţie.

 

   Semnăturile:

   S.C. .............. S.R.L.

 S.C. .................. S.R.L.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.