Protocolul Adiţional La Convenţia Europeană A Drepturilor Omului | Avocat Online
cabinet avocat
Cauza Tinner impotriva Elvetiei
27 aprilie 2014

Protocolul adiţional la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale

caut avocat

caut avocat

Protocolul adiţional
la Convenţia pentru apărarea
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor
fundamentale

Protocolul adiţional la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale

Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,

Hotărâte să la măsuri care să asigure garantarea colectivă a drepturilor şi libertăţilor, altele decât cele care sunt deja înscrise în Titlul I al Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumită în continuare „Convenţia").

Au convenit asupra celor ce urmează :

ARTICOLUL 1

Protecţia proprietăţii

Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şl în condiţiile prevăzute de lege şl de principiile generale ale dreptului internaţional.

Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare reglementării folosirii bunurilor conform Interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor.

Dreptul la instruire

Nimănui nu i se poate refuza dreptul la Instruire. Statul, în exercitarea funcţiilor pe care şl le va asuma în domeniul educaţiei şl învăţământului, va respecta dreptul părinţilor de a asigura această educaţie şi acest învăţământ conform convingerilor lor religioase şl filozofice.

ARTICOLUL 3

Dreptul la alegeri libere

înaltele Părţi Contractante se angajează să organizeze, la intervale rezonabile, alegeri libere cu vot secret, în condiţii care să asigure libera exprimarea opiniei poporului cu privire la alegerea corpului legislativ.

ARTICOLUL 4

Aplicarea teritorială

Orice înalta Parte Contractantă, în momentul semnării ori al ratificării prezentului Protocol sau în orice alt moment ulterior, poate să comunice Secretarului General al Consiliului Europei o declaraţie precizând măsura în care aceasta se angajează ca dispoziţiile prezentului Protocol să se aplice anumitor teritorii care sunt desemnate în declaraţia respectivă şl ale căror relaţii internaţionale aceasta le asigură.

Orice înalta Parte Contractantă care a comunicat o declaraţie în virtutea paragrafului precedent poate, după un anumit Interval de timp, să comunice o nouă declaraţie care să modifice termenii oricărei declaraţii anterioare sau care să pună capăt aplicării dispoziţiilor prezentului Protocol cu privire la un anumit teritoriu.

O declaraţie făcută potrivit prezentului articol va fi considerată ca fiind în conformitate cu articolul 56 paragrafului 1 al Convenţiei.

ARTICOLUL 5
Raportarea la Convenţie

înaltele Părţi Contractante vor considera articolele 1,2,3 şi 4 din acest Protocol ca articole adiţionale la Convenţie şi toate dispoziţiile Convenţiei se vor aplica în consecinţă.

ARTICOLUL 6

Semnarea şi ratificarea

Prezentul Protocol este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei, semnatari ai Convenţiei; el va fi ratificat o dată cu Convenţia sau după ratificarea acesteia. El va intra în vigoare după depunerea a zece instrumente de ratificare. Pentru orice semnatar care îl va ratifica ulterior. Protocolul va intra în vigoare o dată cu depunerea instrumentului de ratificare.

Instrumentele de ratificare vorfi depuse la Secretarul General al Consiliului Europei, care va notifica tuturor membrilor numele celor care au ratificat Protocolul.

încheiat la Paris la 20 martie 1952, în franceză şi engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul General va transmite copie certificată fiecăruia dintre guvernele semnatare.

Protocolul adiţional la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *