Model Proces - Verbal De Cercetare La Fața Locului | Discută Cu Un Avocat
avocati bucuresti
Model Proces verbal de confruntare
28 septembrie 2018
avocat bucuresti
Model Proces - verbal de aducere la cunoștință a calității de suspect
28 septembrie 2018

Model Proces - verbal de cercetare la fața locului

avocatura bucuresti

avocatura bucuresti

Model Proces - verbal de cercetare la fața locului

Model Proces - verbal de cercetare la fața locului

Sediul materiei: art. 192, art. 195, art. 199 Cod Procedură Penală

ROMÂNIA

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ . . . . . . . . . . . . . . . .

Localitatea . . . . . . . , str. . . . . . . . , nr. . . . . . . . , jud. . . . . . . . , cod poștal: . . . . . . . ; tel: . . . . . . . , fax: . . . . . . . , e-mail: . . . . . . . ..@mpublic.ro; operator date cu caracter personal nr. . . . . . . .

DOSAR NR. .../P/ . . . . . . .

PROCES – VERBAL

Anul ... luna ...ziua ...

Procuror ... din cadrul Parchetului de pe lângă ...

Azi, data de mai sus, împreună cu (denumirea organului judiciar care a participat, alături de procuror, la efectuarea actului),

Fiind în continuarea cercetărilor în cauza privind...

Având în vedere aspectele sesizate prin ... (plângerea/denunțul/alt mod de sesizare) din care rezultă... (prezentarea pe scurt a aspectelor sesizate), prin încheierea/ordonanța din data de ... s-a dispus efectuarea cercetării la fața locului faptei în scopul determinării/ clarificării împrejurărilor de fapt ce prezintă importanță pentru stabilirea adevărului.

În temeiul sesizării și în conformitate cu prevederile art. 192 din C. proc. pen. ne-am deplasat la... ( se indică adresa/locul) însoțiți de: ( se va consemna datele de identificare ale persoanelor care s-au deplasat la fața locului, cu menționarea calității acestora)( de ex: medicul legist/specialistul criminalist).

Ajunși la fața locului, în prezența martorilor asistenți: (se va consemna numele, prenumele, codul numeric personal și adresa persoanelor ce au fost prezente la cercetare și la întocmirea procesului-verbal, cu menționarea calității în care participă precum și numele și prenumele suspectului sau inculpatului, dacă este cazul)am constatat următoarele: (descrierea amănunțită a situației locului) după caz: (se va consemna și numele, prenumele, codul numeric personal și adresa persoanelor la care se referă procesul-verbal, obiecțiile și explicațiile acestora în măsura în care acestea au fost făcute).

La fața locului s-au descoperit, relevat, fixat, examinat, ridicat și ambalat următoarele urme/obiecte/ mijloace materiale de probă ... (se vor descrie poziția și starea lor astfel încât acestea să fie redate cu precizie și pe cât posibil cu dimensiunile respective.) (se vor descrie amănunțit activitățile efectuate cu ocazia cercetării și măsurile dispuse)

Constatările făcute la fața locului:

Medicul legist/expertul a făcut următoarele constatări: ... (se vor consemna activitățile desfășurate și constatările expertului)

Cercetarea a început la ora... și a fost terminată la ora...

La fața locului au fost efectuate schițe/desene/ fotografii judiciare cu cameră foto..(dacă au fost efectuate), iar principalele momente ale activității au fost filmate video cu ...(dacă este cazul)

Cei prezenți au făcut /nu au făcut obiecțiuni cu privire la modul în care s-a făcut constatarea /cu privire la cele consemnate mai sus.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit la ... (locul) între orele ... și ..., fiind citit tuturor persoanelor.

Procuror, / Organ de Poliție, / Martori asistenți, / cei în cauză,

(semnăturile se vor insera pe fiecare pagină și la sfârșitul procesului verbal)

* Extras din ”Ghid Practic Acte de procedură - parchet” elaborat de I.N.M. -S.N.G.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *