Model CERTIFICAT DE DIVORȚ | Discută Online Cu Un Avocat Specializat
avocati
Model CERERE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE
3 octombrie 2018
avocat online bun
Model CERTIFICAT DE MOȘTENITOR
3 octombrie 2018

Model CERTIFICAT DE DIVORȚ

firma avocatura

firma avocatura

Model CERTIFICAT DE DIVORȚ

Model CERTIFICAT DE DIVORȚ

ROMÂNIA

BIROUL NOTARIAL . . . . . . . . . . .

Sediu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Operator date cu caracter personal nr. . . . . . . . . . .

Dosar de divorț nr. . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . .

CERTIFICAT DE DIVORȚ
nr. . . . . . . . . . .din data . . . . . . . . . .

Notar public, . . . . . . . . . . . ., constat desfăcută prin acordul soților căsătoria înregistrată la Primăria . . . . . . . . . .județul . . . . . . . . . ., în Actul de căsătorie nr. . . . . . . . . . .din . . . . . . . . . ., dintre . . . . . . . . . . (soțul) . . . . . . . . . ., născut la data de . . . . . . . . . .,în localitatea . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., fiul lui . . . . . . . . . .și al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu domiciliul în localitatea . . . . . . . . . ., și . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (soția) . . . . . . . . . ., născută la data de . . . . . . . . . ., în localitatea . . . . . . . . . .,județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., fiica lui . . . . . . . . . .și a . . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . .Județul . . . . . . . . . .,în temeiul art. 375 alin. (2) C. civ.

Numele după divorț:

- fostul soț . . . . . . . . . . . .;

- fosta soție . . . . . . . . . . . .

S-a realizat acordul părților cu privire la minorul/minorii născut/născuți la data de..., cu privire la toate aspectele prevăzute de art. 375 alin. (2) C. civ., conform convenției autentificate sub nr. . . . . . . . . . .din data de . . . . . . . . . .

Prezentul certificat de divorț produce efecte între părți de azi . . . . . . . . . . (zi/lună/an), data eliberării, și va fi transmis autorității competente pentru a se face mențiunile corespunzătoare pe actul de stare civilă.

Notar public,

. . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *