Model Cerere Pentru A Se încuviința Copilului Să Poarte Numele Părintelui Față De Care A Fost Stabilită Filiația
caut avocati bucuresti
Model Cerere de încuviințarea adopției formulată de unul dintre soți pentru copilul celuilalt soț
19 septembrie 2018
cabinet de avocat
Cerere de revizuire în materie civilă
28 septembrie 2018

Model Cerere pentru a se încuviința copilului să poarte numele părintelui față de care a fost stabilită filiația

avocat consultanta juridica

avocat consultanta juridica

Model Cerere pentru a se încuviința copilului să poarte numele părintelui față de care a fost stabilită filiația

Model Cerere pentru a se încuviința copilului să poarte numele părintelui față de care a fost stabilită filiația

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele petiționarului), cu CNP . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . , etajul . . . . ., apart. . . . . . . . . , în calitate de reprezentant legal al fiului meu minor . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în contradictoriu cu pârâta . . . . . . . . . (numele și prenumele pârâtei) , având CNP . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul îm . . . . . . . . .. ,

vă rog să încuviințați ca numitul minor să poarte numele subsemnatului, dispunând totodată să se facă cuvenita mențiune în actul constatator al nașterii sale, înregistrat sub nr. . . . . . . . din . . . . . . . . în registrul Serviciului de stare civilă al . . . . . . .

Motivele cererii mele sunt următoarele:

În fapt, numitul minor . . . . . . . . . . . . . . . . . CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . s-a născut la data de . . . . . . . . . . . . ., nașterea sa fiind înregistrată sub nr. . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . în registrul Serviciului de stare civilă al . . . . . . . . . . . . . . . ca fiu al pârâtei . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele mamei) și din tată necunoscut.

Prin declarația autentificată sub nr. . . . . . . . . . . . de Biroul notarial . . . . . . . . . . . . , subsemnatul am recunoscut că sunt tatăl acestui copil.

Încuviințarea purtării de către copil a numelui meu (tatălui) de familie ar corespunde interesului superior al copilului deoarece . . . . . . . . . . . .

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 450 alin. 2 din Codul civil, republicat.

Depun, o dată cu prezenta, copii certificate de pe certificatul constatator al nașterii fiului meu și de pe declarația autentică a subsemnatului prin care am recunoscut filiația sa, . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ., (orice alte înscrisuri doveditoare) în nr. . . . exemplare.

Anexez dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de . . . .lei , în conformitate cu art. 15 lit. f) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Depun prezenta cerere în . . . exemplare.

Data depunerii . . . . . . . . . . .

Semnătura petiționarului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *