Model Cerere De încuviințare De Nume | Discută Cu Un Avocat Online
avocat pret
Model Cerere de încuviințare a adopției
19 septembrie 2018
caut avocati bucuresti
Model Cerere de încuviințarea adopției formulată de unul dintre soți pentru copilul celuilalt soț
19 septembrie 2018

Model Cerere de încuviințare de nume

avocat bucuresti online

avocat bucuresti online

Model Cerere de încuviințare de nume

Model Cerere de încuviințare de nume

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . ., în numele și ca reprezentant legal al fiului meu, născut la . . . . . . . . . . . . ., pe . . . . . . . . . . ., în contradictoriu cu pârâta . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNP . . . . . . . . . . . cu domiciliul în . . . . . . . . . . . . . . . ., vă rog să

ÎNCUVIINȚAȚI CA MINORUL SĂ POARTE NUMELE TATĂLUI.

Motivele acțiunii:

În fapt, din relația mea de concubinaj cu pârâta . . . . . . . . . . . . . . . . . s-a născut minorul . . . . . . . . . a cărui naștere a fost înregistrată pe numele acesteia.

Ulterior, prin declarația autentificată sub nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . . . . . . copilul a fost recunoscut și de catre subsemnatul care sunt tatăl lui.

La data de . . . . . . . . . . , ne-am căsătorit și dar fiecare și-a păstrat numele de familie . . . . . . . . . . . . . respectiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mama copilului nu dorește ca acesta să treacă în numele meu. În consecință vă rog să admiteți cererea și să încuviințați minorului să poarte numele meu de familie . . . . . . . . . . . . . . .

Schimbarea numelui de familie al minorului și purtarea de către acesta, pe viitor, a numelui tatălui, corespunde interesului superior al copilului deoarece . . . . . . . . . . . .

În drept, îmi intemeiez cererea pe dispoziția art. 450 alin. 2 Cod civ. coroborat cu art. 449 alin. 3 Cod civ. .

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului ( după caz ).

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri: copia certificatului de naștere a copilului, declarația autentică de recunoaștere a copilului din partea tatălui și copia certificatului nostru de căsătorie , precum și . . . . . . . . . . . . . . . . . , în copii certificate pentru conformitate cu originalul , în . . . . . . . . . . . . exemplare.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând . . . . . . . . .

Solicităm judecarea cauzei în lipsă , în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ. (doar în cazul în care se dorește acest lucru)

Solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces în conformitate cu art. 453 din C. proc. civ..

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de . . . . . ., conform art. 15 lit. f) din O.U.G. nr. 80/2013.

Depun prezenta cerere de chemare în judecată în ..... exemplare.

Data depunerii

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura,
. . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Cerea se depune la instanța de tutelă. Conform Legii nr. 76/2012 până la organizarea instanțelor de tutelă și familie, judecătoriile sau, după caz, tribunalele ori tribunalele specializate pentru minori și familie vor îndeplini rolul de instanțe de tutelă și familie, (cum este Tribunalul pentru minori și familie Brașov) având competența stabilită potrivit Codului civil, Codului de procedură civilă, prezentei legi, precum și reglementărilor speciale în vigoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *