Model Cerere De Contopire A Pedepselor Pentru Infracțiuni Concurente
Avocat Online
Model Cerere de constatare a unei stări de fapt
27 noiembrie 2018
onorariu avocat
Model Cerere de decădere a părintelui din drepturile părintești
27 noiembrie 2018

Model Cerere de contopire a pedepselor pentru infracțiuni concurente

caut avocati bucuresti

caut avocati bucuresti

Model Cerere de contopire a pedepselor pentru infracțiuni concurente

Model Cerere de contopire a pedepselor pentru infracțiuni concurente

 

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) ..............., domiciliat(ă) în ..............., actualmente deținut(ă) în penitenciarul .................

vă rog să dispuneți

CONTOPIREA PEDEPSELOR

la care am fost condamnat(ă) pentru infracțiuni concurente, prin două hotărâri penale definitive, urmând să execut o singură pedeapsă.

Motive:

În fapt, prin două hotărâri penale definitive, am fost condamnat(ă) pentru două infracțiuni concurente.

Astfel:

- prin sentința penală nr. ............., din ................, pronunțată de judecătoria ..........., în baza art. ....... am fost condamnat(ă) la .......... pentru faptul că la data de ......................

- prin sentința penală nr. ............., din ................, pronunțată de judecătoria ..........., în baza art. ....... am fost condamnat(ă) la .......... pentru faptul că la data de ......................

Cele două infracțiuni pentru care am fost condamnat(ă) definitiv sunt concurente.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 585 lit a Cod procedură penală și art. 40 Cod penal, raportat la art. 39 Cod penal.

Vă rog să-mi admiteți cererea, să hotărâți contopirea celor două pedepse și să apreciați că nu este cazul să mi se acorde un spor de pedeapsă, pentru motivul că .................

Până în prezent am executat ....... zile, perioadă care urmează să-mi fie scăzută din pedeapsa ce se va dispune s-o execut.

Anexez copiile celor două hotărâri de condamnare, iar în vederea judecării acestei cauze vă rog să atașați dosarele penale nr. ........., în care s-au pronunțat cele două hotărâri.

Data depunerii

.....................

Semnătura,
..............

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI .............................

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *