Model Cerere De Chemare în Garanție Pentru Evicțiune Totală | Avocat
cabinet avocatura
Model Cerere de chemare în garanție pentru evicțiune parțială
16 octombrie 2018
consultanta juridica avocat
Model Cerere de chemare în garanție pentru evicțiune
16 octombrie 2018

Model Cerere de chemare în garanție pentru evicțiune totală

avocat online bun

avocat online bun

Model Cerere de chemare în garanție pentru evicțiune totală

Model Cerere de chemare în garanție pentru evicțiune totală

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . Județul . . . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . . et. . . . . . . ap. nr. . . . . . . pârât în procesul ce face obiectul dosarului nr. . . . . . . . . . al acestei judecătorii, cu termen de judecată la . . . . . . . . . chem în garanție și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . et. . . . ap. nr. . . . . pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să-l obligați - dacă veți admite acțiunea principală - să îmi restituie suma de lei . . . . . . . . ce reprezintă prețul plătit de subsemnatul pentru terenul a cărui revendicare face obiectul acțiuni principale, valoarea fructelor a căror restituire mi-o cere reclamantul din acea acțiune și despăgubiri reprezentând repararea prejudiciului suferit de mine ca urmare a evicțiunii.

Cer, de asemenea cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

Motivele acțiunii sunt următoarele:

În fapt, subsemnatul am cumpărat de la pârât, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat de . . . . . . . sub nr. . . . . . din . . . . . . . și transcris la . . . . . . . sub nr. . . . . . . din . . . . . . . terenul situat în . . . . . . . județul . . . . . . . . str . . . . . . . nr. . . . . la prețul de . . . . . . . lei, plătit la autentificarea actului. La data de . . . . . . . . . . . . . prin acțiunea principală ce formează obiectul dosarului sus-menționat, . . . . . . . . . . . . . . . a introdus o acțiune în revendicare împotriva mea cerându-mi să-i las în proprietate deplină terenul astfel dobândit de mine și să-i restitui valoarea fructelor percepute de mine în sumă de . . . . . . . . . . . . . lei. Menționez că subsemnatul am cheltuit suma de lei . . . . . . . . pe care o cer cu titlu de despăgubiri, pentru repararea gardului împrejmuitor al terenului.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 1695, art. 1700 și art. 1.702 din Codul civil și art. 72 - art. 74 C. proc. civ.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - și de proba cu acte, și anume de actul de vânzare-cumpărare dintre pârât și subsemnatul și de creanțele asupra plății materialului și manoperei necesare pentru repararea gardului.

Depun prezenta acțiune, precum și copie certificată de pe actul sus-menționat în trei exemplare, dintre care unul pentru instanță și celelalte două pentru a fi comunicate pârâtului chemat în garanție și reclamantului din acțiunea principală.

Data

. . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *