Model Cerere De Apel împotriva Sentinței Civile | Discută Cu Avocat Online
caut avocat
Model Cerere de anulare ori de reducere a amenzii
16 octombrie 2018
avocati bucuresti
Model Cerere de aplicarea sechestrului asigurător
16 octombrie 2018

Model Cerere de apel împotriva sentinței civile

Avocat Online

Avocat Online

Model Cerere de apel împotriva sentinței civile

Model Cerere de apel împotriva sentinței civile

Instanța . . . . . Dosar nr. . . . . ./. . . . ./. . . . . Domnule Președinte,

Subsemnatul (nume . . . . ., prenume . . . . .), având codul numeric personal . . . . ., cu domiciliul în . . . . ., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume . . . . ., prenume . . . . .), cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact , personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume . . . . ., prenume . . . . .)/prin avocat (nume . . . . ., prenume . . . . .), cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact . . . . .

sau

Subscrisa (denumirea . . . . .), cu sediul în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului /numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice /contul bancar . . . . .cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume . . . . ., prenume . . . . .), cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact ,/prin consilier juridic (nume . . . . ., prenume . . . . .)/prin avocat (nume . . . . ., prenume . . . . .), cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact . . . . . în contradictoriu cu intimatul (nume . . . . ., prenume . . . . .), cu domiciliul în. . . . .,

sau

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice . . . . .), cu sediul în . . . . ., prin reprezentant (nume . . . . ., prenume . . . . .),

formulăm

CERERE DE APEL

împotriva sentinței civile nr. . . . . ., pronunțate în dosarul nr. . . . . ./. . . . ./. . . . ., de către Judecătoria/Tribunalul . . . . ., în termenul legal de 30 de zile, de la comunicarea hotărârii apelate, prin care solicităm admiterea apelului și anularea/schimbarea în tot sau în parte a hotărârii apelate .

În fapt, arătăm că . . . . . .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 446 - art. 482 C. proc. civ. cu modificările și completările ulterioare.

În dovedire , solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri noi/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea . . . . . .

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri . . . . ., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în . . . . exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții . . . . ., cu domiciliul în . . . . ., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt . . . . . și solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând . . . . .

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea. . . . . . , solicităm încuviințarea următoarelor obiective : . . . . .

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige intimatul la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de apel, în . . . . .exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de . . . . . și împuternicirea avocațială/delegația consilierului juridic delegația de reprezentare /copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant

Data, . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domnului Președinte al Tribunalului . . . . . /Curții de Apel.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *