Model Cerere De Anulare A Reabilitării | Discută Cu Un Avocat Online
caut avocat bun
Model Cerere de amânare a inspecției fiscale
16 octombrie 2018
caut avocat
Model Cerere de anulare a suspendării condiționate a executării pedepsei
16 octombrie 2018

Model Cerere de anulare a reabilitării

caut avocat bucuresti

caut avocat bucuresti

Model Cerere de anulare a reabilitării

Model Cerere de anulare a reabilitării

DOMNULE PREȘEDINTE,

Parchetul de pe lângă . . . . . . . . . . . . . . . . ,

În temeiul art. 171 Cod penal și art. 536 Cod procedură penală,

Cerem

ANULAREA REABILITĂRII JUDECĂTOREȘTI

privind pe condamnatul . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat în . . . . . . . . . . . . . care, prin sentința penală nr. . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . pronunțată în dosarul nr. . . . . . . . . . . a fost reabilitat judecătorește de condamnareala . . . . . . . . . . . . . . . aplicată prin sentința penală nr. . . . . . . . din . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . , în baza art. 168 Cod penal, pentru că a cel reabilitat maisăvârșito infracțiunein termenul de reabilitare prevăzut la art. 166 Cod penal, infracțiune caredacă ar fi fost cunoscută la data reabilitării, ducea la respingerea cererii de reabilitare.

Motivele cererii:

În fapt, prin hotărârea citată, condamnatul a fost reabilitat judecătorește de condamnarea de . . . . . . . . . . . .

Ulterior am constatat că respectivul a ascuns instanței faptul că anterior reabilitării și în cursul termenului de reabilitare, condamnatula mai săvârșit o infracțiune . . . . . . . . . .

Dacă instanța, la data reabilitării, ar fi cunoscut această împrejurare, respingea cererea de reabilitare.

De aceea, în temeiul textelor enunțate, vă rugăm să admiteți această cerere și să anulați hotărârea nr. . . . . . . . . . . prin care s-a admis cererea și a fost reabilitat judecătorește.

Anexăm înscrisul care dovedește existența condamnării anterioare reabilitării.

Depunem cererea în dublu exemplar pentru a se comunica condamnatului odată cu citația.

Data depunerii

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura, . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTE:

* Pentru a fi pronunțată anularea reabilitării:

1. infracțiunea trebuie să fi fost săvârșită în cursul termenului de reabilitare (aceasta presupune neîndeplinirea dispozițiilor art. 168 Cod penal); și

2. săvârșirea infracțiunii trebuie să fi fost descoperită după rămânerea definitivă a hotărârii de reabilitare, adică după pronunțarea deciziei prin care se soluționează contestația la sentința de reabilitare (art. 535 Cod procedură penală). Dacă va fi descoperită înainte de rămânerea definitivă a hotărârii de reabilitare, infracțiunea va putea fi invocată în cadrul contestației la reabilitare și nu în cadrul procedurii de anulare.

** Anularea reabilitării se poate dispune din oficiu sau la cererea procurorului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *