Model Cerere De Amânare Pentru Imposibilitate De Prezentare La Judecată | Avocat
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
avocat
Model Cerere de revizuire - art. 509 alin. (1) pct. 3) C. proc. civ.
16 februarie 2017

Model Cerere de amânare pentru imposibilitate de prezentare la judecată

cabinet avocat

cabinet avocat

Model Cerere de amânare pentru imposibilitate de prezentare la judecată

Model Cerere de amânare pentru imposibilitate de prezentare la judecată

Sediul materiei:

 • Art. 13 alin. (2) C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.

Instanţa[1] .....

Dosar nr. ...../...../.....

Completul .....

Termenul de judecată .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2] (nume ....., prenume ....),personal, în calitate de parte[3]....., în dosarul nr. ...../...../....., în care părţi[4] sunt (nume ....., prenume ....)

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), prin reprezentant[6] (nume ....., prenume .....) în calitate de parte[7]....., în dosarul nr. ...../...../....., în care părţi[8] sunt (nume ....., prenume ....), formulăm

CERERE DE AMÂNARE PENTRU IMPOSIBILITATE DE PREZENTARE

prin care solicităm instanţei să amâne judecata şi să acorde un nou termen.

În fapt, arătăm că nu ne putem prezenta la termenul acordat întrucât[9] …..

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 13 alin. (2) din C. proc. civ.

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri[10] ..... .

Depunem prezenta cerere într-un singur exemplar.

Data, Semnătura[11],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea înaintării cererii completului de judecată anterior termenului. ↑
 2. Menţiunile se referă la persoana fizică. ↑
 3. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. ↑
 4. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 6. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 7. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. ↑
 8. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 9. Se vor indica aspectele de fapt esenţiale, care justifică imposibilitatea părţii de a se prezenta la judecata. Spre exemplu, partea poate arăta că, la data la care a fost acordat termenul, nu se află în ţară. ↑
 10. Se vor depune înscrisuri, care să susţină motivele invocate de către parte în dovedirea temeiniciei cererii formulate. ↑
 11. Semnătura de pe cererea de amânare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.