Model Cerere De Amânare A Judecăţii Pentru Lipsă De Apărare | Avocat Online
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
Model Cerere de amânare a judecăţii pentru lipsă de apărare 1
Model Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 10)
16 februarie 2017

Model Cerere de amânare a judecăţii pentru lipsă de apărare

Avocat Online

Avocat Online

Model Cerere de amânare a judecăţii pentru lipsă de apărare

Model Cerere de amânare a judecăţii pentru lipsă de apărare

Sediul materiei:

 • Art. 222 C. proc. civ.
 • Art. 148 -151 C. proc. civ.

Instanţa[1] .....

Dosar nr. ...../...../.....

Completul .....

Termenul de judecată .....

Domnule preşedinte,

Subsemnatul (nume ....., prenume ....), personal/ prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....) prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte[2]....., în dosarul nr. ...../...../....., în care părţi[3] sunt (nume ....., prenume ....)

sau

Subscrisa[4] (denumirea .....), prin reprezentant[5] (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ...../prin consilier juridic(nume ....., prenume .....) , în calitate de parte[6]....., în dosarul nr. ...../...../....., în care părţi[7] sunt (nume ....., prenume ....), depunem prezenta

CERERE DE AMÂNARE PENTRU LIPSĂ DE APĂRARE

prin care solicităm să dispuneţi amânarea judecăţii pentru lipsă de apărare şi, în cazul în care instanţa nu va încuviinţa cererea de amânare, solicităm amânarea pronunţării în vederea depunerii de concluzii scrise.

În fapt, arătăm că[8]…..

În raport cu cererea de amânare formulată, depunem următoarele înscrisuri într-un singur exemplar.

În drept, invocăm dispoziţiile art. 222 din C. proc. civ.

Depunem prezenta cerere, într-un singur exemplar.

Cererea nu se timbrează.

Data, Semnătura[9],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, completul şi termenul de judecată, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, pentru ca cererea de probatorii să fie adusă la cunoştinţa completului de judecată ↑
 2. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 4. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 5. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 6. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. ↑
 7. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 8. Se vor indica aspectele de fapt esenţiale care justifică amânarea pentru lipsa de apărare şi faptul că motivul absenţei nu-i este imputabil. ↑
 9. Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.