Model Acțiunea Minorului Devenit Major Pentru Repararea Pagubelor Pricinuite Din Culpa Fostului Tutore
avocat pret
Model Acțiunea cumpăratorului evins împotriva vânzătorului
19 septembrie 2018
cabinet avocatura
Model Acțiunea cumpărătorului evins împotriva vânzătorului (vânzare succesivă)
19 septembrie 2018

Model Acțiunea minorului devenit major pentru repararea pagubelor pricinuite din culpa fostului tutore

consultanta juridica avocat

consultanta juridica avocat

Model Acțiunea minorului devenit major pentru repararea pagubelor pricinuite din culpa fostului tutore

Model Acțiunea minorului devenit major pentru repararea pagubelor pricinuite din culpa fostului tutore

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele reclamantului) domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . ., etajul . . . . . . ., apart. . . . . . . . . chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele pârâtului) domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . ., etajul . . . . . . . . . . , apart. . . . . . . . . . . , pentru ca, prin hotărârea ce veți pronunța, să-l obligați să-mi plătească suma de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei, pentru repararea pagubelor pe care mi le-a pricinuit prin culpa sa ca tutore în timpul minorității mele. Cer de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

Motivele acțiunii sunt următoarele:

În fapt, subsemnatul sunt proprietarul terenului în suprafață de . . . . . . . . . . . . situat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , înscris în cartea funciară sub nr. . . . . . . cu nr. topografic . . . . . . . . pe care l-am moștenit de la tatăl meu. După moartea acestuia, subsemnatul fiind încă minor, autoritatea tutelară de pe lângă Consiliul Local al prin decizia sa nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . ., a numit ca tutore al subsemnatului pe pârât. Acesta, deși cunoștea existența termenului sus-menționat și deși avea la dispoziție din moștenire bani în numerar în sumă de lei depuși la C.E.C. pe numele meu, a neglijat să plătească în tot timpul tutelei impozitele către stat datorate pentru acest teren. Ca atare, pentru a lichida astăzi debitul față de Ministerul Finanțelor, urmează să plătesc nu numai impozitul propriu-zis, dar și majorări de întârziere în valoare de . . . . . . . . . . . . . lei, care reprezintă o pagubă provocată prin culpa pârâtului.

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 162, alin. 2 din Codul civil.

Înțeleg să mă folosesc de proba cu interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - și de proba cu acte, și anume de decizia autorității tutelare pentru numirea ca tutore a pârâtului, de procesul-verbal de inventariere a moștenirii rămase de pe urma tatălui meu și de certificat eliberat de Secțiunea financiară a . . . . . . . . . . . . . . . . . . , din care rezultă valoarea debitului pentru terenul sus-menționat.

Depun prezenta cerere, precum și copii certificate de pe actele sus-menționate, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *