Model Acțiune Pentru Rezilierea Contractului De Vânzare-cumpărare | Avocat
avocat bucuresti on line
Model Acțiune pentru revocarea donației
19 septembrie 2018
Model Acțiune pentru rezilierea contractului de vânzare-cumpărare 1
Model Acțiune pentru rezoluțiunea unui contract de vânzare cumpărare
19 septembrie 2018

Model Acțiune pentru rezilierea contractului de vânzare-cumpărare

avocati bucuresti online

avocati bucuresti online

Model Acțiune pentru rezilierea contractului de vânzare-cumpărare

Model Acțiune pentru rezilierea contractului de vânzare-cumpărare

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul .......... domiciliat în ........ chem în judecată și personal la interogatoriu pe pârâtul ........... domiciliat în ........... pentru rezilierea contractului de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere și obligarea sa la cheltuieli de judecată.

Motivele acțiunii:

În fapt, prin contractul de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr. ......... din .......... am vândut pârâtului toate bunurile mobile și imobile, evaluate la suma de ....... lei, cu obligația pentru el de a mă îngriji și întreține cu cele necesare traiului pe tot restul vieții mele.

De la data perfectării vânzării, pârâtul s-a mutat în imobilul (casă) pe care i l-am vândut și se folosește de toate bunurile mele. Cu toate acestea, refuză să-și îndeplinească obligația de întreținere pe care și-a asumat-o, eu fiind întreținut de alte persoane, care nu au nici o obligație față de mine.

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 1549 Codul civil.

Vă rog să admiteți acțiunea, să desființați contractul și pârâtul să fie obligat să-mi restituie toate bunurile și să-mi respecte dreptul de proprietate și posesie asupra lor.

În dovedirea acțiunii înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului, de proba cu acte și cu următorii martori:

1. ........ din ....... județul ...... str. ...... nr. .... etajul ... apart. nr. ....

2. ........ din ....... județul ...... str. ...... nr. .... etajul ... apart. nr. ....

Depun prezenta cerere în dublu exemplar, copia contractului a cărei reziliere o cer și timbru fiscal în valoare de .............

Data

..............

Semnătura reclamantului,
........................

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI ...............

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.