Model Acțiune Pentru Repararea Prejudiciului Cauzat De Terți | Avocat Online
avocat online bun
Model Acțiune pentru repararea prejudiciului cauzat de minor
19 septembrie 2018
cabinet avocatura
Model Acțiune pentru restituirea împrumutului
19 septembrie 2018

Model Acțiune pentru repararea prejudiciului cauzat de terți

avocat online bun

avocat online bun

Model Acțiune pentru repararea prejudiciului cauzat de terți

Model Acțiune pentru repararea prejudiciului cauzat de terți

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . județul . . . . . str. . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . . apart. nr. . . . . chem în judecată . . . . . . . . . . . . . . . cu sediul în . . . . . . . județul . . . . . . str. . . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . . , prin reprezentanții ei legali, pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța s-o obligați să-mi plătească suma de lei . . . . . . . . . ce reprezintă repararea prejudiciului de . . . . . . . . lei, cauzat mie prin fapta lui . . . . . . . . . . . . prepusul pârâtei. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

Motivele acțiunii:

În fapt, la data de . . . . . . . . numitul . . . . . . . . . . prepus al pârâtei, lucrând la descărcarea unui camion cu lemne de foc, a azvârlit, din neatenție, un butuc peste gardul care desparte curtea locuinței mele de curtea pârâtei. Întrucât, în acel moment eu mă aflam în curte, am fost puternic lovit în picior, ceea ce a făcut necesară o îngrijire medicală de . . . . . . zile, implicând cheltuieli în sumă de . . . . . . lei.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 1373 Cod civil.

Înțeleg să mă folosesc de proba cu acte, și anume de certificatele medicale și rețetele eliberate cu această ocazie, precum și de proba cu martori, pentru care propun, pe:

1. . . . . . . . . . . din . . . . . . . județul . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . . apart. nr. . . . .

2. . . . . . . . . . . din . . . . . . . județul . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . . apart. nr. . . . .

Depun prezenta acțiune, precum și copii certificate de pe actele sus-menționate, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtei.

Data

. . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *