Model Acțiune Pentru Plata De Despăgubiri Datorate Pentru Servitutea De Trecere
caut avocat
Model Acțiune pentru plata chiriei
19 septembrie 2018
avocati bucuresti
Model Acțiune pentru reclamarea întreținerii copilului minor de către unul dintre părinți
19 septembrie 2018

Model Acțiune pentru plata de despăgubiri datorate pentru servitutea de trecere

avocati

avocati

Model Acțiune pentru plata de despăgubiri datorate pentru servitutea de trecere

Model Acțiune pentru plata de despăgubiri datorate pentru servitutea de trecere

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . . . . . ., etajul . . . . . . . . ., apart. . . . . . . ., chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . , etajul . . . . . . . . . . ., apart. . . . . . . . . ., pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța, să-l obligați să-mi plătească suma de . . . . . . . . . . . . . . . lei, cu titlu de despăgubiri pentru servitutea de trecere existentă în favoarea fondului său din localitatea . . . . . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . ., nr. carte funciară . . . . . . . . . . . . . . ., nr. topografic . . . . . . . . . . , față de fondul proprietatea mea din localitatea . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . ., nr. . . . . , nr. carte funciară . . . . . . . . ., nr. topografic . . . . . . . Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

Motivele acțiunii sunt următoarele:

În fapt, fondul sus-menționat, proprietatea subsemnatului, este supus unei servituți de trecere în favoarea fondului pârâtului. Deși pârâtul exercită efectiv dreptul de trecere, având în acest scop la dispoziție un drum de 30 m lungime și 2 m lățime, practicat de-a lungul terenului meu, totuși refuză să-mi plătească o despăgubire proporțională cu pagubele ce mi le pricinuiește prin faptul că nu pot cultiva porțiunea de teren ce-i servește ca drum de acces. Apreciez această despăgubire la suma de . . . . . . . . . . . . . lei calculată în raport de prețul curent de vânzare pe mp al unor terenuri situate în împrejurimi.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 617, art. 768 și art. 620 din Codul civil.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de cercetarea la fața locului, de dovada cu acte, și anume: de actul de proprietate al subsemnatului și de actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . din care rezultă prețul curent al unor terenuri asemănătoare, precum și de proba cu martori, pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele martorului), din . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . apart. . . . . . . ;

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , din . . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . ;

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , din . . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . ;

Depun prezenta acțiune, precum și copii certificate de pe actele sus-menționate, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță, și altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.