Model Acțiune în Repetiție » Consultă Avocat
cabinet avocatura
Model Acțiune în regres
19 septembrie 2018
cabinet avocat
Model Acțiune în restituirea îmbogățirii fără justă cauză
19 septembrie 2018

Model Acțiune în repetiție

caut avocati bucuresti

caut avocati bucuresti

Model Acțiune în repetiție

Model Acțiune în repetiție

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . . chem în judecată și personal la interogatoriu . . . . . pe . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . . pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să-l obligați să-mi restituie suma de lei . . . . . . . . . pe care i-am plătit-o în chip nedatorat la data de . . . . . . . . . Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

Motivele acțiunii:

În fapt, la data de . . . . . . . în calitate de unic moștenitor al tatălui meu . . . încetat din viață în ziua de . . . . . . . . am plătit pârâtului, care mi-a prezentat o chitanță scrisă și semnată de defunct și purtând data de . . . . . . . . . . . . . . . suma de lei . . . . . . . . . . care era înscrisă în acea chitanță. Ulterior, însă, am descoperit printre hârtiile tatălui meu o altă chitanță, scrisă și semnată de părți, prin care recunoștea că a primit de la defunct suma de lei . . . . . . . . . . . . . . pe care i-o dăduse cu împrumut prin scrisoarea anterioară, la care se și face trimitere. Plata făcută de mine la data de . . . . . . . . . . . este ca atare o plată nedatorată, ca fiind lipsită de cauză și, în consecință, pârâtul trebuie obligat să-mi restituie suma încasată pe nedrept.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 1341 - art. 1344 și art. 1635 Cod civil.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de expertiza grafică, de dovada cu acte, și anume de cele două chitanțe schimbate între pârât și defunct și de cea dată de pârât subsemnatului, precum și de proba cu martori pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . județul . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . .

2. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . județul . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul. . . . apart. nr. . . . .

Depun prezenta acțiune precum și copii certificate de pe actele sus-menționate, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data

. . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *