Model Acțiune în Reconstituirea Sau întocmirea Ulterioară A Unui Act De Stare Civilă
Plangere Penala
Model Acțiune în răspundere civilă contractuală
18 septembrie 2018
avocat specializat
Model Acțiune în rectificarea a unei înregistrări în registrul de stare civilă
19 septembrie 2018

Model Acțiune în reconstituirea sau întocmirea ulterioară a unui act de stare civilă

Avocat Online

Avocat Online

Model Acțiune în reconstituirea sau întocmirea ulterioară a unui act de stare civilă

Model Acțiune în reconstituirea sau întocmirea ulterioară a unui act de stare civilă

Instanța . . . . . .

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul (a)............, CNP......... domiciliat (ă) în.............., cu domiciliul procesuala ales pentru comunicarea actelor de procedură în................ la numitul........., (1) având următoarele date de contact........, (2) personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar...../reprezentat prin avocat......, cu sediul profesional în........, având următoarele date de contact........ (2)

chem în judecată Primăria.......... (3) , prin reprezentatnt legal..........., pentru nesoluționarea cererii / necomunicarea soluției la cererea formualtă acesteia și pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța, să o obligați la:

RECONSTITUIREA/ ÎNTOCMIREA ULTERIOARĂ

. . . . . . . . (actul de stare civilă) privind . . . . . . . . . . . . . . . . , înregistrat la Serviciul stării civile de pe lângă Primăria . . . . . . . , sub nr. . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . .

Motivele cererii:

În fapt, în data de . . . . . . , sub nr. . . . . . . i-am depus pârâtei o cerere tip conform anexei nr. 49 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă din 26.01.2011 aprobată prin H.G. 64/2011, prin care i-am solicitat ca în baza art. 55 lit. . . . / art. 56 . . . . . , să procedeze la reconstituirea/întocmirea ulterioară a........ (actul de stare civilă a cărei reconstituire/întocmire ulterioară se cere).

De la data înregistrării cererii mele au trecut un număr de... zile, și nu am primit încă vreun răspuns din partea pârâtei, aceasta încălcând dispozițiile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă conform căruia cererea se soluționează în termen de 30 de zile, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar județean de evidență a persoanei, prin dispoziție a primarului, și se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la emitere.

sau

În data de . . . . . mi s-a comunicat dispoziția de respingere a cererii mele, înregistrată cu nr. . . . . pe motiv că . . . . . . . .

Consider că această dispoziție este nelegală și netemeinică deoarece . . . . . . . . , motiv pentru care formulez perzenta cerere prin care solicit anularea dispoziției de respingere a cererii și obligarea pârâtei la reconstituirea/întocmirea ulterioară a . . . . . . . . (actul de stare civilă)

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 57 alin. 2 din Legea nr. 119/1996 rep.2, Legea nr. 554/2001, O.G. nr. 27/2002.

Dovada o fac cu . . . . . .

În cadrul probei cu înscrisuri depun următoarele înscrisuri în copii certificate pentru conformitate cu originalul în . . . . exemplare:

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

Anexez dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantul de... lei (4) și procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocațială/delegația de reprezentare (5).

Depun prezenta cerere în termenul legal de.......... (6) în..... exemplare.

Data depunerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura, . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Mețiunea va fi introdusă doar în cazul în care se dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă.

(2) Mențiunea este facultativă conform art. 148 C. proc. civ. Se poate indica adresa de email, numărul de telefon, fax etc.

(3) Calitatea de pârât aparține autorității administrației publice locale/județene competente care a efectuat înregistrarea mențiunii cu privire la care se solicită anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civilă.

(4) Cererea se taxează conform art. 15 lit. f) din O.U.G. nr. 80/2013 pentru cauzele neevaluabile în bani. (A se vedeaart. 17 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 )

(5) Se va depune doar dacă cererea este depusă prin reprezentant sau avocat.

(6) Cu privire la termenul de introducere a acțiunii ase vedea art. 11 din Legea nr. 554/2004.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.