Model Acțiune în Nulitate Pentru Lipsă De Consimțământ (eroare Obstacol)
onorariu avocat
Model Acțiune în evacuarea locatarului pentru purtare care face imposibilă conviețuirea cu ceilalți locatari
18 septembrie 2018
avocat bucuresti on line
Model Acțiune în nulitate
18 septembrie 2018

Model Acțiune în nulitate pentru lipsă de consimțământ (eroare obstacol)

caut avocat

caut avocat

Model Acțiune în nulitate pentru lipsă de consimțământ (eroare obstacol)

Model Acțiune în nulitate pentru lipsă de consimțământ (eroare obstacol)

În anulare pentru lipsă de consimțământ
DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . județul . . . . . . str . . . . . . nr. . . . etajul. . . . . . . apart. nr. . . . . . . ., chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . str. . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . . . . . . . apart. nr. . . . . . . pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să anulați contractul de vânzare-cumpărare intervenit la data de . . . . . . . . . . . . între pârât ca vânzător și subsemnatul ca, cumpărător, și având drept obiect un tablou opera pictorului . . . . . . . . . . . . . . . .

Motivele acțiunii:

În fapt, vizitând împreună cu alți prieteni, locuința pârâtului, am văzut un tablou, opera pictorului . . . . . . . . La data de . . . . . m-am reîntâlnit cu pârâtul la mine acasă și cu această ocazie l-am întrebat dacă nu vrea să-mi vândă tabloul pictorului . . . . . . . . ., fără să-mi dau seama că pârâtul mai are o pânză de același artist. Gândindu-se, probabil, la această a doua pânză pârâtul a acceptat propunerea mea și a trimis pe loc prețul de lei . . . . . . . . ., urmând, să-mi trimită ulterior tabloul acasă. Când mi l-a trimis, am constatat însă, că nu ne înțelesesem asupra obiectului vândut. În asemenea condiții acordul de voințe al părților fiind viciat solicit anularea contractului.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 1207 alin. 2 pct. 1 și art. 1248 din Codul civil.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de proba cu acte, și anume, de chitanța pârâtului pentru primirea prețului, precum și de proba cu martori pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . județul . . . . . . . str. . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . . .

2. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . județul . . . . . . . str. . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . . .

Depun prezenta acțiune, precum și copie certificată de pe actul sus-menționat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru fi comunicat pârâtului.

Data

. . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *