Model Acțiune De Ieșire Din Indiviziune (partaj, împărțeală) | Avocat Online

Model Acțiune de ieșire din indiviziune (partaj, împărțeală)

avocatura bucuresti
Model Acțiune de grănițuire (și revendicare)
18 septembrie 2018
caut avocat
Model Acțiune de împărțire a bunurilor comune ale soților în timpul căsătoriei, intentată de creditorul personal al unuia dintre soți
18 septembrie 2018
Show all

Model Acțiune de ieșire din indiviziune (partaj, împărțeală)

avocati bucuresti online

avocati bucuresti online

Model Acțiune de ieșire din indiviziune (partaj, împărțeală)

Model Acțiune de ieșire din indiviziune (partaj, împărțeală)

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . apartamentul nr. . . . . . . chem în judecată pe . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apartamentul . . . . pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să declarați ieșirea noastră din indiviziune asupra imobilului din . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . nr. carte funciară . . . . . . . . . . . . nr. topografic . . . . . . . . . . . și să ne atribuiți fiecăruia loturi în proporție de . . . . . . . pentru mine și de . . . . . . pentru pârât, cu împărțirea fructelor și veniturilor în valoare de lei . . . . . . . . . . încasate de pârât.

Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

Motivele acțiunii:

În fapt, prin actul de vânzare-cumpărare autentificat de . . . . . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . din . . . . . . ., subsemnatul am cumpărat de la . . . . . . . sora pârâtului, cota de . . . . . . . . . . . . proprietate indiviză din imobilul sus-menționat, devenind astfel proprietar indivizar împreună cu pârâtul, care refuză să pună capăt acestei situații prin bună învoială.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 1143 C. civ., și ale art. 983 din C. proc. civ.

Înțeleg să mă folosesc de expertiză, cercetare la fața locului și probă cu acte, și anume de actul de vânzare-cumpărare autentificat de . . . . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . prin care am devenit proprietar indivizar asupra imobilului a cărei împărțire o cer.

Depun prezenta cerere, precum și copie certificată de pe actul sus-menționat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data

. . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Evaluează articolul ★★★★★ Model Acțiune de ieșire din indiviziune (partaj, împărțeală)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Avocat Marius Todeancă
Avocat Marius Todeancă
::: Consultă Avocat - Simplu, Rapid, Eficient ::: ## Avocat Online ::: ## Onorariu ::: ## Contact
Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.