Un Dezvoltator S-a Razgandit Si Nu Doreste Sa Respecte Precontract Vanzare La Casa » » Întreabă Avocat

Un dezvoltator s-a razgandit si nu doreste sa respecte precontract vanzare la casa

Întrebări și RăspunsuriCategorie: Civil - Contracte, Moşteniri, Proprietate, Prescripţie datorii, DonaţiiUn dezvoltator s-a razgandit si nu doreste sa respecte precontract vanzare la casa
Madrio Paul a întrebat 2 ani în urmă

Un dezvoltator s-a razgandit si nu doreste sa respecte precontract vanzare la casa

Buna ziua, S-a facut o promisiune de c/v pentru o casa si dezvoltatorul nu doreste sa respecte promisiunea, cu toate ca cumparatorul si-a respectat obligatiile

A platit 75% din valoarea casei promise la vanzare, la timp si conform contract.

Pe casa s-a instituit o ipoteca de grad 1 pentru banca Libra.

Ce varianta mai are cumparatorul.

Va multumesc pentru amabilitate.

 

R:

Un dezvoltator s-a razgandit si nu doreste sa respecte precontract vanzare la casa

Promisiunea de a contracta

Art. 1.279. -
(1) Promisiunea de a contracta trebuie să conțină toate acele clauze ale contractului promis, în lipsa cărora părțile nu ar putea executa promisiunea.

(2) În caz de neexecutare a promisiunii, beneficiarul are dreptul la daune-interese.

(3) De asemenea, dacă promitentul refuză să încheie contractul promis, instanța, la cererea părții care și-a îndeplinit propriile obligații, poate să pronunțe o hotărâre care să țină loc de contract, atunci când natura contractului o permite, iar cerințele legii pentru validitatea acestuia sunt îndeplinite. Prevederile prezentului alineat nu sunt aplicabile în cazul promisiunii de a încheia un contract real, dacă prin lege nu se prevede altfel.

(4) Convenția prin care părțile se obligă să negocieze în vederea încheierii ori modificării unui contract nu constituie promisiune de a contracta.

Promisiunea de vânzare și promisiunea de cumpărare

Art. 1.669. -
(1) Când una dintre părțile care au încheiat o promisiune bilaterală de vânzare refuză, nejustificat, să încheie contractul promis, cealaltă parte poate cere pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract, dacă toate celelalte condiții de validitate sunt îndeplinite.

(2) Dreptul la acțiune se prescrie în termen de 6 luni de la data la care contractul trebuia încheiat.

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător în cazul promisiunii unilaterale de vânzare sau de cumpărare, după caz.

(4) În cazul promisiunii unilaterale de cumpărare a unui bun individual determinat, dacă, mai înainte ca promisiunea să fi fost executată, creditorul său înstrăinează bunul ori constituie un drept real asupra acestuia, obligația promitentului se consideră stinsă.

Prețul promisiunii

Art. 1.670. -
În lipsă de stipulație contrară, sumele plătite în temeiul unei promisiuni de vânzare reprezintă un avans din prețul convenit.

§5. Obligațiile vânzătorului
I. Dispoziții generale

Interpretarea clauzelor vânzării

Art. 1.671. -
Clauzele îndoielnice în contractul de vânzare se interpretează în favoarea cumpărătorului, sub rezerva regulilor aplicabile contractelor încheiate cu consumatorii și contractelor de adeziune.

Obligațiile principale ale vânzătorului

Art. 1.672. -
Vânzătorul are următoarele obligații principale:

1. să transmită proprietatea bunului sau, după caz, dreptul vândut;

2. să predea bunul;

3. să îl garanteze pe cumpărător contra evicțiunii și viciilor bunului.

II. Transmiterea proprietății sau a dreptului vândut

Obligația de a transmite dreptul vândut

Art. 1.673. -
(1) Vânzătorul este obligat să transmită cumpărătorului proprietatea bunului vândut.

(2) Odată cu proprietatea cumpărătorul dobândește toate drepturile și acțiunile accesorii ce au aparținut vânzătorului.

(3) Dacă legea nu dispune altfel, dispozițiile referitoare la transmiterea proprietății se aplică în mod corespunzător și atunci când prin vânzare se transmite un alt drept decât dreptul de proprietate.

 

 

Adaugă răspuns

7
+
11
=