Rog Ajutor Juridic - Accident Rutier » Întreabă Avocat

Rog ajutor juridic - accident rutier

Negura Constantin a întrebat 3 ani în urmă

Rog ajutor juridic - accident rutier

Bună ziua, am nevoie de o consultanță va rog la problema mea!  Am fost implicat într-un accident rutier într-o parcare unde neasigurându-mă corespunzător am lovit o doamnă care traversa parcarea prin spatele mașinii!

Am chemat salvarea să acorde îngriji doamnei și automat a venit și poliția rutieră.

Mi s-a reținut permisul până la soluționarea dosarului.

Acum problema este că doamna nu a depus plângere împotriva mea și totuși nu mi se restituie permisul până nu se clasează dosarul, iar timpul de clasare a spus că durează între 4-6 luni.

Țin să precizez că am nevoie de permis deoarece eu nu locuiesc in Romania ci în Republica Moldova și am soția însărcinată și am nevoie de mașină sa mă pot deplasa cu ea in condiții decente având în vedere că în transportul in comun i se face rău!

Este vreo cale legitimă de a recupera permisul?

 

 

Raspuns

Rog ajutor juridic - accident rutier

Buna ziua,

Va recomandam sa angajati un avocat, studiati actele si lucrarile existente si ulterior solicitati urgentarea solutionarii dosarului in care sunteti implicat.

Din pacate in perioada verii lucrurile merg destul de greu, cauzele urgente au prioritate.

Detalii regasiti mai jos:

Stingerea acțiunii penale

Art. 17. - (1) În cursul urmăririi penale acțiunea penală se stinge prin clasare sau prin renunțare la urmărirea penală, în condițiile prevăzute de lege.

Examinarea sesizării

Art. 294 - (1) La primirea sesizării, organul de urmărire penală procedează la verificarea competenței sale, iar în cazul prevăzut la art. 58 alin. (3) înaintează procurorului cauza, împreună cu propunerea de trimitere a sesizării organului competent.

(2) În situația în care plângerea sau denunțul nu îndeplinește condițiile de formă prevăzute de lege ori descrierea faptei este incompletă ori neclară, se restituie pe cale administrativă petiționarului, cu indicarea elementelor care lipsesc.

(3) Atunci când sesizarea îndeplinește condițiile legale de admisibilitate, dar din cuprinsul acesteia rezultă vreunul dintre cazurile de împiedicare a exercitării acțiunii penale prevăzute de art. 16 alin. (1), organele de cercetare penală înaintează procurorului actele, împreună cu propunerea de clasare.

(4) În cazul în care procurorul apreciază propunerea întemeiată, dispune, prin ordonanță, clasarea.

Obligațiile organului de urmărire penală în procedura plângerii prealabile

Art. 297. - (1) La primirea plângerii prealabile, organul de urmărire penală verifică dacă aceasta îndeplinește condițiile de formă și dacă a fost depusă în termenul prevăzut de lege. În cazul în care constată că este tardivă, organul de cercetare penală înaintează procurorului actele încheiate împreună cu propunerea de clasare.

(2) Dacă într-o cauză în care s-au făcut acte de urmărire penală se constată că este necesară plângerea prealabilă, organul de urmărire penală cheamă persoana vătămată și o întreabă dacă înțelege să facă plângere. În caz afirmativ, organul de urmărire penală continuă cercetarea. În caz contrar, înaintează procurorului actele încheiate și propunerea de clasare.

Clasarea și renunțarea la urmărirea penală

Soluțiile de neurmărire și netrimitere în judecată

Art. 314. - (1) După examinarea sesizării, când constată că au fost strânse probele necesare potrivit dispozițiilor art. 285, procurorul, la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, soluționează cauza prin ordonanță, dispunând:

  1. a) clasarea, când nu exercită acțiunea penală ori, după caz, stinge acțiunea penală exercitată, întrucât există unul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1);
  2. b) renunțarea la urmărirea penală, când nu există interes public pentru continuarea urmăririi penale.

(2) Procurorul întocmește o singură ordonanță chiar dacă lucrările dosarului privesc mai multe fapte ori mai mulți suspecți sau inculpați și chiar dacă se dau acestora rezolvări diferite conform alin. (1).

 


Clasarea

Art. 315. - (1) Clasarea se dispune când:

  1. a) nu se poate începe urmărirea penală, întrucât nu sunt întrunite condițiile de fond și formă esențiale ale sesizării;
  2. b) există unul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1).

(2) Ordonanța de clasare cuprinde mențiunile prevăzute la art. 286 alin. (2), precum și dispoziții privind:

  1. a) ridicarea sau menținerea măsurilor asigurătorii; aceste măsuri încetează de drept dacă persoana vătămată nu introduce acțiune în fața instanței civile, în termen de 30 de zile de la comunicarea soluției;
  2. b) restituirea bunurilor ridicate sau a cauțiunii;
  3. c) sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de luare a măsurii de siguranță a confiscării speciale;
  4. d) sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de desființare totală sau parțială a unui înscris;
  5. e) sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de luare ori, după caz, de confirmare, de înlocuire sau de încetare a măsurilor de siguranță prevăzute de art. 109 sau 110 din Codul penal, dispozițiile art. 246 alin. (13) aplicându-se în mod corespunzător;
  6. f) cheltuielile judiciare.

(3) Dacă în cursul urmăririi penale s-a luat una dintre măsurile de siguranță prevăzute de lege, se va face mențiune despre aceasta.

(4) În ordonanță se va face mențiune și cu privire la încetarea de drept a măsurii preventive dispuse în cauză.

(5) Menționarea motivelor de fapt și de drept este obligatorie numai dacă procurorul nu își însușește argumentele cuprinse în propunerea organului de cercetare penală ori dacă a existat un suspect în cauză.

 


Înștiințarea despre clasare

Art. 316. - (1) Ordonanța de clasare se comunică în copie persoanei care a făcut sesizarea, suspectului, inculpatului sau, după caz, altor persoane interesate. Dacă ordonanța nu cuprinde motivele de fapt și de drept, se comunică și o copie a referatului organului de cercetare penală.

(2) În cazul în care inculpatul este arestat preventiv, procurorul înștiințează prin adresă administrația locului de deținere cu privire la încetarea de drept a măsurii arestării preventive, în vederea punerii de îndată în libertate a inculpatului.

 

 


Adaugă răspuns

14
+
16
=