Clauza De Neconcurența » Întreabă Avocat

Clauza de neconcurența

Chirpac Madalin a întrebat 1 an în urmă

Clauza de neconcurența

Buna ziua,

Aș dori sa stiu daca din punct de vedere legal aș avea vreo problemă daca aș demisiona de la firma cu care sunt angajat cu C.I.M si as continua la o alta firma concurentă ca si P.F.A?
Va multumesc anticipat pentru raspunsul dumneavoastra si va atașez copy/paste dupa clauza de neconcurența.

M. Drepturi şi obligații generale ale părților:
1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse și de tratament,
e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
f dreptul la acces la formare profesională;
8 dreptul la concediu de acomodare cu durata de maximum un an (in cazul procedurii adoptiei) -
conform prevederilor Codului Muncii (cu modificarile si completarile ulterioare).
2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații:
Obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform Fişei
Postului, Regulamentului Intern şi actelor adiționale la contractul individual de muncă, precum și toate
sarcinile care sunt stabilite prin decizie a angajatorului, a şefului ierarhic superior sau a persoanei special
a.
desemnată în acest sens;
b. Obligația de a respecta disciplina munci;
c. Obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;
d. Obligația de a nu desfăşura activități care pot naşte un conflict între interesele sale şi cele ale
angajatorului;
e. Obligația de a folosi resursele, datele, informațile și orice alte proprietăți ale angajatorului în scopul
e
exclusiv al desfăşurării activității, în conformitate cu Regulamentul Intern şi toate politicile şi
procedurile angajatorului;
Obligația de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
clauza de neconcurenta:
f.
In timpul sau dupa orele de lucru Salariatul se obliga sa nu presteze in interes propriu sau al unui tert
acelasi tip de activitate sau o activitate similara cu activitatea desfasurata de catre Angajator si/sau sa nu
presteze o activitate in favoarea unui tert ce are acelasi profil sau care desfasoara acelasi tip de activitate
sau o activitate similara care se afla in relatii de concurenta cu Angajatorul, fara consimtamantul scris
prealabil al Angajatorului.
Activitatile prestate la Angajator, vizate de clauza de neconcurenta sunt
ridicarea comenzilor de la restaurante prin platforma pusa la dispozitie de Food Panda,
livrarea comenzilor de la restaurante prin platforma pusa la dispozitie de Food Panda la adresa
clientului.
Pentru o perioada de un an de la data incetarii Contractului Individual de munca, Salariatul se obliga ca,
Tara consimtamantul scris al Angajatorului, in mod direct sau indirect, sa nu presteze activitatile
mentionate mai sus la alte societati avand acelasi obiect de activitate sau un obiect de activitate similar
Cu cel al Angajatorului, societati care exista in acest moment sau care se vor infiinta inviitor si care
activeaza /vor activa pe teritoriul judetelor Galati si Braila.
Precizam ca o lista exemplificativa si nu limitata a societatilor concurente existente este disponibila si
va putea fi consultatata de Salariat la momentul incetarii Contractului sau individual de munca.
Angajatorul va avea dreptul sa exonereze Salariatul de obligatia de neconcurenta renuntand la aceasta la
data incetarii Contractului individual de munca printr-o notificare adresata Salariatului in acest sens.
In cazul in care Angajatorul nu il exonereaza pe Salariat de obligatia de neconcurenta, Angajatorul ii va
plati acestuia o indemnizatie lunara de 50% din media veniturilor salariale brute primite de Salariat in
ultimile sase luni anterioare incetarii Contractului individual de munca, pentru intreaga perioada de
valabilitate a acestei obligatii de neconcurenta, in contul bancar ce va fi indicat de Salariat
Angajatorului, in scris, la incetarea Contractului individual de munca.
In situatia in care Salariatul nu va indica un cont bancar Angajatorului sau contul bancar nu este valid,
modalitatea de plata se va stabili de comun acord. Salariatul nu va fi exonerat de obligatia sa de
neconcurenta in cazul in care nu va indica un cont sau o modalitate de plata Angajatorului.
In cazul nerespectarii clauzei de neconcurenta, salariatul va fi obligat la restituirea indemnizatiei de
neconcurenta platita de catre Angajator si la plata cu titlu de despagubire a unei sume in cuantum de
10.000 EUR (echivalent in lei la cursul BNR la momentul notificarii in scris a Salariatului in acest sens).
In cazul in care durata Contractului individual de munca a fost mai mica de un an, suma va fi in cuantum
de 5.000 EUR (echivalent in lei la cursul BNR la momentul notificarii in scris a Salariatului in acest
sens), plus dobanda legala aplicabila pe perioada cuprinsa intre data incasarii veniturilor si data
rambursarii lor.
Angajatorul isi rezerva, de asemenea, dreptul expres de a cere, printr-o actiune in justitie, incetarea
imediata a starii de fapt ce contravine Contractului, pe langa achitarea sumelor mentionate mai sus.


Adaugă răspuns

18
+
2
=