Model Acţiune - Obiect înscrierea Dreptului De Proprietate în Cartea Funciară

Înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară