Formular De Raspuns Cerere Cu Valoare Redusa - Discută Cu Un Avocat Online
avocati
Contract vanzare cumparare - Bun
5 noiembrie 2012
cabinet avocatura
Model Acţiune în revocarea legatelor
2 noiembrie 2016

Formular de raspuns cerere cu valoare redusa

avocat bucuresti on line

avocat bucuresti on line

Formular de raspuns cerere cu valoare redusa

[art. 1.029 alin. (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă]

Partea I (a se completa de către instanţă)

Reclamant:

Pârât:

Instanţa judecătorească:

Cerere:

Numărul dosarului:

INFORMAŢII ŞI INSTRUCŢIUNI PENTRU PÂRÂT

1. Împotriva dumneavoastră s-a depus o cerere în conformitate cu procedura cu privire la cererile de valoare redusă.

Puteţi răspunde cererii reclamantului prin completarea părţii a II-a a prezentului formular de răspuns.

Puteţi să răspundeţi pretenţiilor reclamantului şi fără a utiliza prezentul formular de răspuns, prin orice alt mijloc adecvat. În cazul în care recurgeţi la alt mijloc pentru a răspunde pretenţiilor reclamantului, prezentul formular de răspuns vă poate ajuta la redactarea răspunsului dumneavoastră.

Răspunsul dumneavoastră trebuie depus la instanţă/trimis instanţei, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentului formular de răspuns.

În cazul în care nu trimiteţi un răspuns în termen de 30 de zile, instanţa pronunţă o hotărâre, în raport cu actele aflate la dosar. Hotărârea primei instanţe este executorie de drept.

Formularul de răspuns este disponibil şi pe site-ul Ministerului Justiţiei (www.just.ro), şi pe portalul instanţelor de judecată (portal.just.ro).

Citiţi şi instrucţiunile cuprinse în formularul de cerere; acestea vă pot ajuta la redactarea răspunsului dumneavoastră.

Partea a II-a (a se completa de către pârât)

1. Acceptaţi pretenţiile formulate de reclamant împotriva dumneavoastră?

Da

Nu

Parţial

Dacă aţi răspuns „nu” sau „parţial”, motivaţi răspunsul

Cererea nu se încadrează în domeniul de aplicare a procedurii cu privire la cererile de valoare redusă.

Motivaţi mai jos:

Alte motive

Specificaţi mai jos:

Instrucţiune de completare

2. Probe

Aveţi obligaţia de a depune, odată cu prezentul formular de răspuns, şi copii, certificate de dumneavoastră pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile de care înţelegeţi să vă folosiţi.

Instanţa va putea încuviinţa şi alte probe în afara înscrisurilor depuse de părţi. În cazul în care solicitaţi dovada cu martori, trebuie să indicaţi numele, prenumele şi adresa acestora. Instanţa nu va încuviinţa însă acele probe a căror administrare necesită cheltuieli disproporţionate faţă de valoarea cererii introductive sau a cererii reconvenţionale.

2. Probe. Indicaţi dovezile cu care înţelegeţi să vă apăraţi împotriva fiecărui capăt al cererii reclamantului.

2.1. Înscrisuri

precizaţi mai jos

2.2. Alte probe

precizaţi mai jos

Instrucţiune de completare

3. Dezbaterea orală

Procedura cu privire la cererile de valoare redusă este o procedură scrisă. Cu toate acestea, în prezentul formular de răspuns sau într-o etapă ulterioară, puteţi solicita organizarea unor dezbateri orale. De asemenea, şi instanţa poate dispune înfăţişarea părţilor, dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar.

Instanţa judecătorească poate să refuze solicitarea de organizare a unor dezbateri orale în cazul în care consideră că, ţinând seama de împrejurările cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale.

3. Doriţi să aibă loc o dezbatere orală?

Da

Nu

În caz afirmativ, precizaţi motivele

Instrucţiune de completare

4. Cerere reconvenţională

În cazul în care doriţi să introduceţi cerere reconvenţională, vă rugăm să completaţi şi să ataşaţi un alt formular, formularul de cerere, cuprins în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 359/C/2013 pentru aprobarea formularelor utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă prevăzută de art. 1.025 - 1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Formularul de cerere este disponibil şi pe site-ul Ministerului Justiţiei (www.just.ro), şi pe portalul instanţelor de judecată (portal.just.ro).

4. Doriţi să depuneţi o cerere reconvenţională?

4.1. Da

4.2. Nu

4.3. În caz afirmativ, vă rugăm să completaţi şi să ataşaţi un formular de cerere separat.

Instrucţiune de completare

5. Cheltuieli de judecată

În cazul în care solicitaţi restituirea cheltuielilor de judecată (de exemplu, onorariul avocatului), precizaţi acest lucru.

5. Solicitaţi restituirea cheltuielilor de judecată?

5.1. Da

5.2. Nu

5.3. În caz afirmativ, precizaţi cheltuielile şi indicaţi suma pretinsă

Instrucţiune de completare

6. Alte informaţii

La această rubrică puteţi rectifica sau completa datele dumneavoastră personale (de exemplu: date de contact, reprezentant).

6. Alte informaţii[1]:
Instrucţiune de completare

7. Data şi semnătura

Verificaţi dacă v-aţi scris numele şi prenumele lizibil şi dacă aţi semnat şi datat formularul de răspuns pe ultima sa pagină.

File suplimentare: în cazul în care spaţiul nu este suficient, puteţi adăuga file noi, pe care trebuie să le semnaţi.

7. Data şi semnătura

Ataşez prezentului formular un număr de…………. file suplimentare.

Declar că, după ştiinţa mea, informaţiile furnizate mai sus sunt corecte şi date cu bună-credinţă.

Data……………. (ziua)/…………………………………………. (luna)/…………………………..(anul)

Numele şi prenumele/Denumirea:

Semnătura:

  1. Daca este cazul ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.