Blog - Consultanță Juridică De Specialitate | Avocat Todeancă

Blog

19 aprilie 2019
caut avocati bucuresti

Codul Civil: Nulitatea contractului

Codul Civil: Nulitatea contractului Cuprins Codul Civil: Nulitatea contractului §1. Dispoziții generale Nulitatea Nulitatea absolută Nulitatea relativă Prescripția §2. Cauzele de nulitate Cauzele de nulitate absolută […]
22 februarie 2013
avocat online bun

Recunoasterea Marturisirea

Recunoasterea Marturisirea Recunoasterea Marturisirea – mijloc de proba Mărturisirea, ca mijloc de probă, este reglementată în art.1170 şi art.1204-1206 C.civ., iar Codul de procedură civilă reglementează […]
7 ianuarie 2019
caut avocat

Model Cerere DARE ÎN PLATĂ

Model Cerere DARE ÎN PLATĂ Model Cerere DARE ÎN PLATĂ Între: 1. . . . . . . . . . . . . . . […]
19 aprilie 2019
avocat specializat

Codul Civil: Obligațiile facultative

Codul Civil: Obligațiile facultative Cuprins Codul Civil: Obligațiile facultative Regim juridic   Regim juridic Art. 1.468. – (1) Obligația este facultativă atunci când are ca obiect […]
24 aprilie 2019
caut avocat bun

Codul de procedură civilă – Dispoziții speciale privind sechestrul asigurător al navelor civile

Codul de procedură civilă – Dispoziții speciale privind sechestrul asigurător al navelor civile Cuprins Codul de procedură civilă – Dispoziții speciale privind sechestrul asigurător al navelor […]
24 aprilie 2019
avocat bucuresti online

Codul de procedură civilă – Intervenția forțată – Arătarea titularului dreptului

Codul de procedură civilă – Intervenția forțată – Arătarea titularului dreptului Cuprins Codul de procedură civilă – Intervenția forțată – Arătarea titularului dreptului Condiții Formularea cererii. […]
16 februarie 2017
caut avocat

Model Cerere de administrare de probe

Model Cerere de administrare de probe Model Cerere de administrare de probe Sediul materiei: Art. 97 C. proc. pen. Art. 99 alin. (3) C. proc. pen. […]
16 martie 2017
avocati bucuresti online

Liberarea condiționată în cazul pedepsei închisorii

Liberarea condiționată în cazul pedepsei închisorii Porivit art.100 Cod Penal, liberarea condiționată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacă: Cel condamnat a executat cel puțin două […]
9 septembrie 2012
caut avocati bucuresti

Avocat Online Gratuit 24/7

Avocat Online Gratuit 24/7 Cuprins Avocat Online Gratuit 24/7Solicită Evaluare Gratuită Avocat Online Gratuit 24/7 – Adaugă un comentariu și primesți răspunsul pe email. Respectand principiul […]
7 ianuarie 2019
caut avocat bucuresti

Model CONTRACT DE CONCESIUNE COMERCIALĂ

Model CONTRACT DE CONCESIUNE COMERCIALĂ Model CONTRACT DE CONCESIUNE COMERCIALĂ CONTRACT DE CONCESIUNE COMERCIALĂ Art. 1. Părți contractante: 1. S.C. ………………. din ……………., str. …………, nr. […]
8 februarie 2017
avocat bucuresti online

Încetarea contractului de locaţiune

Încetarea contractului de locaţiune   Dacă locaţiunea a fost făcută fără determinarea duratei, oricare dintre părţi poate denunţa contractul prin notificare. Notificarea făcută cu nerespectarea termenului de […]
19 aprilie 2019
caut avocat

CONTRACT DE COMISION

CONTRACT DE COMISION   Încheiat astăzi …………… la ……………………………..   I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………………, str. ………………………….. nr. […]
14 februarie 2017
avocat pret

Strămutarea

Strămutarea Strămutarea Strămutarea procesului poate fi cerută pentru motive de bănuială legitimă sau de siguranţă publică. Bănuiala se consideră legitimă în cazurile în care există îndoială […]
10 august 2017
avocat specializat

Alocatie copil Germania

Alocatie copil Germania Buna dimineața mă numesc A violeta și am fost căsătorită cu soțul meu timp de 7ani in urma cu 11luni el și-a găsit […]
16 martie 2017
avocati

Regimul măsurilor educative privative de libertate

Regimul măsurilor educative privative de libertate Ziua în care încep și ziua în care încetează intră în durata măsurii dispuse. Din durata măsurii se scade și […]
19 aprilie 2019
avocat bucuresti

Codul Civil: Imputația plății

Codul Civil: Imputația plății Cuprins Codul Civil: Imputația plății Imputația plății făcută prin acordul părților Imputația făcută de debitor Imputația făcută de creditor Imputația legală   […]
20 aprilie 2019
Codul Penal – Calculul duratei pedepselor 2

Codul Penal – Calculul duratei pedepselor

Codul Penal – Calculul duratei pedepselor Cuprins Codul Penal – Calculul duratei pedepselor Durata executării Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate Computarea pedepselor și măsurilor […]
8 februarie 2017
caut avocat

Sublocațiunea și cesiunea contractului de locațiune

Sublocațiunea și cesiunea contractului de locațiune Sublocațiunea și cesiunea contractului de locațiune Locatarul poate să încheie o sublocaţiune, totală sau parţială, ori chiar să cedeze locaţiunea, […]
19 aprilie 2019
Avocat Online

Codul Civil: Efectele căsătoriei

Codul Civil: Efectele căsătoriei Cuprins Codul Civil: Efectele căsătoriei Legea aplicabilă efectelor generale ale căsătoriei Legea aplicabilă regimului matrimonial Convenția de alegere a legii aplicabile regimului […]
8 februarie 2017
cabinet avocatura

Obligația de a prelua lucrul vândut

Obligația de a prelua lucrul vândut Obligația de a prelua lucrul vândut Obligațiile cumpărătorului Cumpărătorul este obligat să preia bunul vândut la termenul stipulat în contract. […]
16 februarie 2017
avocat bucuresti

Model Contestaţie împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive

Model Contestaţie împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive Model Contestaţie împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive Sediul materiei: Art. 204 […]
19 aprilie 2019
avocat

Codul Civil: Despre persoane – Dispoziții generale

Codul Civil: Despre persoane – Dispoziții generale Cuprins Codul Civil: Despre persoane – Dispoziții generale   Subiectele de drept civil Recunoașterea drepturilor și libertăților civile Cetățenii […]
20 aprilie 2019
avocat bucuresti on line

Codul Penal – Aplicarea legii penale în spațiu

  Codul Penal – Aplicarea legii penale în spațiu Cuprins Codul Penal – Aplicarea legii penale în spațiu Teritorialitatea legii penale Personalitatea legii penale Realitatea legii […]
2 aprilie 2017
avocat bucuresti online

Termenele

Termenele  Termenele Când pentru exercitarea unui drept procesual legea prevede un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exerciţiul dreptului şi nulitatea actului făcut peste termen. […]
24 aprilie 2019
cabinet avocat

Codul de procedură civilă – Legitimarea procesuală a altor persoane

Codul de procedură civilă – Legitimarea procesuală a altor persoane Cuprins Codul de procedură civilă – Legitimarea procesuală a altor persoane Art. 37. – În cazurile […]
24 aprilie 2019
cabinet avocat

Codul de procedură civilă – Poprirea

Codul de procedură civilă – Poprirea Cuprins Codul de procedură civilă – Poprirea Obiectul popririi   Obiectul popririi Art. 781. – (1) Sunt supuse urmăririi silite […]
22 februarie 2017
Avocat Online

Clasificarea hotărârilor judecătorești Termenul de grație

Clasificarea hotărârilor judecătorești Termenul de grație Cuprins Clasificarea hotărârilor judecătorești Termenul de grațieClasificarea hotărârilor judecătorești  Clasificarea hotărârilor judecătorești  Hotărârea prin care cauza este soluţionată de prima […]
8 august 2017
avocat online bun

Am dreptul sa-mi montez la bloc centrala pe gaze?

Am dreptul sa-mi montez la bloc centrala pe gaze? Nu am restante la intretinere. Vecinii sunt de acord. RADET nu vrea sa aprobe debransarea. Pot sa […]
24 aprilie 2019
Avocat Online

Codul de procedură civilă – Scopul și obiectul executării silite

Codul de procedură civilă – Scopul și obiectul executării silite Cuprins Codul de procedură civilă – Scopul și obiectul executării silite Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlul […]
19 aprilie 2019
avocat online bun

Codul Civil: Obligațiile cumpărătorului

Codul Civil: Obligațiile cumpărătorului Cuprins Codul Civil: Obligațiile cumpărătorului Plata prețului și primirea bunului Locul și data plății prețului Dobânzi asupra prețului Suspendarea plății prețului Garantarea […]
16 februarie 2017
onorariu avocat

Model Cerere de suspendare operațiuni de înstrăinare de bunuri din averea debitorului

Model Cerere de suspendare operațiuni de înstrăinare de bunuri din averea debitorului Model Cerere de suspendare operațiuni de înstrăinare de bunuri din averea debitorului Sediul materiei: […]
8 noiembrie 2012
Avocat Online

Posesia si efectele sale

Posesia si efectele sale Posesia si efectele sale Noţiunea de posesie desemnează în acelaşi timp faptul generator şi dreptul generat de acel fapt, deoarece acestea sunt […]
19 aprilie 2019
caut avocat bucuresti

Codul Civil: Drepturile și obligațiile proprietarilor

Codul Civil: Drepturile și obligațiile proprietarilor Cuprins Codul Civil: Drepturile și obligațiile proprietarilor Regulile privind exercitarea și conservarea servituții Exonerarea de răspundere Schimbarea locului de exercitare […]
19 aprilie 2019
avocat pret

Codul Civil: Concursul între creditorii ipotecari

Codul Civil: Concursul între creditorii ipotecari Cuprins Codul Civil: Concursul între creditorii ipotecari Concursul ipotecilor mobiliare Concursul ipotecilor imobiliare Concursul ipotecilor mobiliare cu ipotecile imobiliare Concursul […]
7 ianuarie 2019
cabinet avocatura

Model CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ LA NIVEL DE UNITATE

Model CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ LA NIVEL DE UNITATE Model CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ LA NIVEL DE UNITATE PĂRȚILE În temeiul Legii nr. 62/2011, între: 1. […]
24 aprilie 2019
consultanta juridica avocat

Codul de procedură civilă – Cheltuielile arbitrale

Codul de procedură civilă – Cheltuielile arbitrale Cuprins Codul de procedură civilă – Cheltuielile arbitrale Cheltuielile arbitrale Onorariul arbitrilor Plata anticipată a cheltuielilor Verificarea cheltuielilor Plata […]
19 aprilie 2019
consultanta juridica avocat

Codul Civil: Efectele restituirii față de terți

Codul Civil: Efectele restituirii față de terți Cuprins Codul Civil: Efectele restituirii față de terți Actele de înstrăinare Situația altor acte juridice   Actele de înstrăinare […]
19 aprilie 2019
caut avocat bun

Codul Civil: Prescripția extinctivă

Codul Civil: Prescripția extinctivă Cuprins Codul Civil: Prescripția extinctivă Legea aplicabilă   Legea aplicabilă Art. 2.663. – Prescripția extinctivă a dreptului la acțiune este supusă legii […]
20 februarie 2013
avocatura bucuresti

Declaratiile invinuitului inculpatului

Declaratiile invinuitului inculpatului – sanctiuni procedurale penale Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului sunt un mijloc de probă dintre cele mai importante pentru că învinuitul sau inculpatul […]
19 aprilie 2019
Codul Civil: Administrarea deplină 4

Codul Civil: Administrarea deplină

Codul Civil: Administrarea deplină Cuprins Codul Civil: Administrarea deplină Atribuțiile administratorului Întinderea puterilor administratorului   Atribuțiile administratorului Art. 800. – Persoana împuternicită cu administrarea deplină este […]
Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.