Termenul De Exercitare A Caii De Atac A Recursului In Situatia Plasamentului Copilului In Regim De Urgenta, Pe Calea Ordonantei Presedintiale. » Consultă Avocat
avocatura bucuresti
Calea de atac in litigiile intemeiate pe Legea nr. 272/2004.
18 martie 2020
caut avocat
Caile de atac ordinare. Recursul. Competenta materiala. Sentinte privind infractiunile pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.
18 martie 2020

Termenul de exercitare a caii de atac a recursului in situatia plasamentului copilului in regim de urgenta, pe calea ordonantei presedintiale.

avocat consultanta juridica

avocat consultanta juridica

Termenul de exercitare a caii de atac a recursului in situatia plasamentului copilului in regim de urgenta, pe calea ordonantei presedintiale.

 

Legea nr. 272/2004, art. 94 alin.3 si art.129

Cod procedura civila, art. 582 alin.1

 

Obiectul actiunii - plasamentul copilului, in regim de urgenta, pe calea ordonantei presedintiale,  in baza dispozitiilor art. 94 alin.3 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

Conform art. 129 din mentionata lege, procedura de solutionare a cauzelor privind stabilirea masurilor de protectie speciala se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Codului de procedura civila.

 

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia civila si pentru cauze cu minori si de familie,

 Decizia nr. 286  din 11 aprilie 2011.

 

Prin decizia civila nr. 286/11.04.2011, Curtea de Apel Ploiesti a respins ca tardiv formulat recursul declarat de paratii R.C. si R.E. impotriva sentintei civile nr. 469/23.02.2011 pronuntata de Tribunalul Dambovita, in contradictoriu cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita.

Obiectul actiunii l-a constituit plasamentul copilului, in regim de urgenta, pe calea ordonantei presedintiale, a copilului R.M.,  in baza dispozitiilor art. 94 alin.3 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

Conform art. 129 din mentionata lege, procedura de solutionare a cauzelor privind stabilirea masurilor de protectie speciala se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Codului de procedura civila.

Potrivit art. 582 alin.1 Cod proc. civila, termenul de recurs in materie de ordonanta presedintiala este de 5 zile de la pronuntare, daca s-a dat cu citarea partilor si de la comunicare, daca s-a dat fara citarea lor.

Intrucat in fata primei instante partile au fost citate, in conformitate cu dispozitiile legale mentionate, termenul de recurs este de 5 zile de la pronuntare, cum de altfel s-a prevazut si in dispozitivul sentintei.

Nedeclararea recursului in termenul legal atrage neluarea lui in consideratie, deoarece, potrivit art. 103 Cod proc.civila, neexercitarea oricarei cai de atac in termenul legal imperativ, este supusa sanctiunii decaderii, afara daca legea nu dispune altfel sau cand partea dovedeste ca a fost impiedicata printr-o imprejurare mai presus de vointa sa.

In speta, hotararea recurata a fost pronuntata la data de 23.02.2011, iar recursul a fost declarat la 8.03.2011, depasindu-se astfel termenul legal prevazut de art. 582 alin.1 Cod proc.civila.

In aceste conditii, avand in vedere si faptul ca paratii nu au facut dovada ca nedeclararea recursului in termenul legal a fost urmarea unei imprejurari mai presus de vointa lor, Curtea, in temeiul art. 137 alin.1 Cod proc.civila, raportat la art. 582 alin.1 Cod proc.civila, a respins recursul ca tardiv formulat.

 

(Judecator Cristina-Paula Brotac)