Suspendarea  judecatii  pentru Neindeplinirea Obligatiilor Stabilite  de  catre  instanta.  Respingerea Cererii  de  repunere  pe  rol. » Consultă Avocat
avocat pret
Pentru nedepunerea in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, a situatiilor financiare anuale sau alte acte, potrivit legii, la Oficiul Registrului Comertului, se dispune dizolvarea societatii, potrivit art. 237 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale.
18 martie 2020
avocati bucuresti online
Procedura insolventei. Conditii de admisibilitate.
18 martie 2020

Suspendarea  judecatii  pentru neindeplinirea obligatiilor stabilite  de  catre  instanta.  Respingerea cererii  de  repunere  pe  rol.

caut avocat bucuresti

caut avocat bucuresti

Suspendarea  judecatii  pentru neindeplinirea obligatiilor stabilite  de  catre  instanta.  Respingerea cererii  de  repunere  pe  rol.

 

Nedepunerea integrala a inscrisurilor la care reclamanta a facut referire in cererea introductiva si la depunerea carora a fost obligata de catre instanta  nu impiedica repunerea pe rol a cauzei si continuarea judecatii, mai ales ca aceste inscrisuri aveau calitatea de probe in sustinerea temeiniciei  actiunii.

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal,

Decizia nr. 1365 din 6 iunie 2011.  

 

Prin incheierea din data de 03.11.2010 pronuntata in dosarul nr.774/105/2010, Tribunalul Prahova – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, in baza dispozitiilor art.155

1

Cod procedura civila, a dispus suspendarea judecatii cauzei pana cand reclamanta va depune la dosarul cauzei anexele 36-38, anexa 39 si 40, mentionate  in extrasul procesului-verbal al Curtii de Conturi Prahova, precum si copii de pe anexele 17-22, 29 si 30, fila 25 si urmatoarele ale aceluiasi proces-verbal, despre care a facut vorbire in cererea introductiva.

La data de 24.01.2011, reclamanta SC H P SA a formulat cerere de repunere pe rol a cauzei, cu mentiunea ca a anexat procesul-verbal al Curtii de Conturi, decizia Curtii de Conturi si Hotararea AGA privind actionarea in instanta a d-lui R F.

Prin incheierea din data de 16 martie 2011, Tribunalul Prahova a respins cererea de repunere pe rol formulata de societate, retinand ca la termenul acordat din data de 16.03.2011, reclamanta nu s-a conformat dispozitiilor instantei si nu a depus la dosarul cauzei inscrisurile solicitate si enumerate in incheierea de sedinta din data de 03.11.2010, precum si ca SC H P SA si-a recunoscut culpa procesuala, solicitand inca un termen pentru a depune inscrisurile, astfel ca reclamanta nu si-a indeplinit obligatiile prevazute de art.155

1

alin.1 Cod procedura civila, stabilite prin incheierea de sedinta din 03.11.2010.

Impotriva acestei incheieri a formulat recurs reclamanta SC H P SA, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, solicitand admiterea caii de atac, casarea incheierii recurate, iar pe fond, repunerea cauzei pe rol in vederea continuarii judecatii.

In motivarea recursului, s-a aratat ca art. 155

1

alin.1 Cod procedura civila prevede posibilitatea suspendarii judecatii, si nu obligativitatea dispunerii unei atare masuri, ca in baza rolului activ instanta trebuia sa repuna cauza pe rol, iar cu ocazia administrarii probatoriilor, recurenta ar fi depus toate inscrisurile de care intelegea sa se foloseasca in dovedirea actiunii, precum si ca la data de 16.03.2011 a solicitat un alt termen pentru a depune respectivele acte, care din cauze obiective, nu se aflau la sediul societatii, fiind predate unui expert contabil, desemnat intr-un alt dosar.

Prin decizia nr.1365/06.06.2011, Curtea de Apel Ploiesti - Sectia Comerciala de Contencios Administrativ si Fiscal a admis recursul, a casat incheierea recurata si a trimis cauza la aceeasi instanta pentru continuarea judecatii fondului.

Pentru a pronunta aceasta decizie, Curtea a constatat ca Tribunalul Prahova a fost investit la 16.02.2010 cu o actiune comerciala in pretentii, promovata de recurenta-reclamanta SC H P SA, in contradictoriu cu intimatul-parat R F, prin care s-a solicitat obligarea acestuia din urma la plata prejudiciului cauzat ca urmare a nerespectarii obligatiilor stabilite prin actul constitutiv al societatii si prin Legea nr.31/1990, in cuantum de 160.202, 42 lei.

Cu ocazia judecarii cauzei, la termenul din 14.06.2010 prima instanta a dispus ca societatea reclamanta sa depuna la dosar inscrisurile de care face vorbire in cererea de chemare in judecata, sub sanctiunea aplicarii dispozitiilor art. 155

1

Cod procedura civila, SC H P SA fiind incunostiintata in acest sens, obligatie reiterata prin incheierea de sedinta din 13.09.2010, iar prin incheierea pronuntata in sedinta de judecata din data de 3.11.2010 s-a luat masura suspendarii judecatii cauzei, in baza art. 155

1

Cod procedura civila, retinandu-se ca societatea nu a respectat dispozitiile instantei din sedinta publica din 13.09.2010.

Curtea a retinut ca, potrivit art. 155

1

Cod procedura civila, instanta poate suspenda judecata cauzei atunci cand constata ca desfasurarea normala a procesului este impiedicata din vina partii reclamante prin neindeplinirea obligatiilor prevazute de lege ori stabilite in cursul judecatii, aceasta norma juridica reglementand un caz facultativ de suspendare a judecatii cauzei si nu obligatoriu.

Astfel, masura suspendarii judecatii dispusa in temeiul acestei dispozitii legale  produce efecte atat timp cat partea nu respecta obligatiile stabilite in sarcina sa de catre instanta, insa, in situatia in care obligatiile sunt indeplinite, judecata poate fi reluata in conformitate cu art. 155

1

alin.2 Cod procedura civila, iar in prezenta cauza recurenta-reclamanta a formulat cerere de repunere pe rol a judecatii cauzei, anexand parte din inscrisurile enumerate in incheierea  din 3.11.2010, respectiv procesul verbal al Curtii de Conturi, decizia Curtii de Conturi si hotararea AGA, solicitand instantei acordarea unui nou termen pentru a prezenta restul inscrisurilor, care au fost ulterior depuse in fata instantei de recurs.

Curtea a apreciat ca, desi recurenta-reclamanta a indeplinit in parte obligatiile stabilite prin incheierea din 3.11.2010, depunand parte din inscrisurile solicitate de catre instanta, Tribunalul Prahova a respins nejustificat cererea de repunere pe rol, mentinand masura suspendarii, fara a se respecta dispozitiile art. 155

1

alin. 2 Cod procedura civila, in masura in care desfasurarea normala a procesului nu era conditionata de prezentarea respectivelor inscrisuri.

Mai mult decat atat, respectivele inscrisuri reprezinta probe pe care societatea recurenta si-a intemeiat actiunea dedusa judecatii, iar administrarea unei atare dovezi se face in conformitate cu dispozitiile art. 167 si urmatoarele Cod procedura civila, nedepunerea probelor neimpiedicand instanta sa judece actiunea cu care a fost sesizata.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.