Situatii In Care Se Poate Dispune In Fata Instantei De Apel Desfiintarea Sentintei Cu Trimitere Spre Rejudecare. Modificari Aduse Prin Legea Nr. 202/2010. » Consultă Avocat
avocat pret
Despagubirea chiriasilor pentru imbunatatirile aduse imobilului inchiriat.
18 martie 2020
Avocat Online
 Exequator. Situatie in care cererea poate fi solutionata fara citarea partilor.
18 martie 2020

Situatii in care se poate dispune in fata instantei de apel desfiintarea sentintei cu trimitere spre rejudecare. Modificari aduse prin Legea nr. 202/2010.

avocat

avocat

Situatii in care se poate dispune in fata instantei de apel desfiintarea sentintei cu trimitere spre rejudecare. Modificari aduse prin Legea nr. 202/2010.

 

In varianta initiala, art. 297 alin. (1) prevedea ca "in cazul in care se constata ca, in mod gresit, prima instanta a rezolvat procesul fara a intra in cercetarea fondului ori judecata s-a facut in lipsa partii care nu a fost legal citata, instanta de apel va desfiinta hotararea atacata si va trimite cauza spre rejudecare primei instante"

Modificarea intervenita prin Legea nr. 202/2010 consacra regula retinerii spre rejudecare, trimiterea spre rejudecare constituind exceptia, si putand fi dispusa doar in doua situatii: 1. cand judecata in prima instanta s-a facut fara cercetarea fondului, iar trimiterea spre rejudecare se solicita expres, fie de catre apelant, in cererea de apel, fie de catre intimat, prin intampinare; 2. cand judecata in prima instanta s-a facut in lipsa partii nelegal citate, iar trimiterea spre rejudecare se solicita expres de catre partea care se pretinde astfel vatamata, adica doar de catre apelant, prin cererea de apel.

            Cum in speta tribunalul a procedat la anularea sentintei pronuntata de prima instanta cu trimiterea cauzei spre rejudecare,  solutia instantei de apel incalca dispozitiile art. 297 alin. (1) C. proc. civ. care prevad o asemenea posibilitate doar in ipotezele enumerate anterior, ce nu se regasesc in cauza, iar in consecinta, incalca si principiul efectului devolutiv al acestei cai de atac, in virtutea caruia, in fata judecatorului superior se devolueaza intreaga cauza, cu intreg complexul de chestiuni de fapt si de drept ce-i apartin, in scopul solutionarii cu celeritate a cauzelor.

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia I Civila,

Decizia civila nr. 3862 din 14 noiembrie 2012

 

Prin  decizia nr. 3862 din 14 noiembrie 2012 Curtea de Apel Ploiesti a admis recursul formulat de paratul I.I.  impotriva deciziei  civile nr.117 din 7 iunie 2012, pronuntata de Tribunalul Dambovita,

in contradictoriu cu intimata reclamanta P.C.M., a casat decizia sus mentionata  si a trimis cauza spre rejudecare Tribunalului Dambovita.

S-a sustinut de catre recurent prin una din criticile formulate ca in mod eronat instanta de apel  a considerat ca hotararea judecatoriei nu este motivata corespunzator potrivit art.261 alin.1 pct.  5 C.proc.civ.

Analizand continutul deciziei atacate Curtea a retinut  ca Tribunalul Dambovita a anulat sentinta primei instante si a trimis cauza spre rejudecare potrivit art. 297 alin.1 C.proc.civ. considerand ca hotararea nu este motivata corespunzator si in atare situatie nu se poate exercita controlul judiciar.

Este de observat ca actiunea ce face obiectul prezentului dosar a fost promovata la data de  7 aprilie 2011, iar decizia instantei de apel atacata in faza recursului este pronuntata la data de 7.06.2012.  Cert este ca  anterior acestor date, respective la 26 noiembrie 2010 a intrat in vigoare Legea nr. 202/2010, care prin art. I pct. 27 a modificat textul art. 297 alin. (1) C. proc. civ.  si care este incidenta in cauza.

         Astfel, in varianta initiala, art. 297 alin. (1) prevedea ca "in cazul in care se constata ca, in mod gresit, prima instanta a rezolvat procesul fara a intra in cercetarea fondului ori judecata s-a facut in lipsa partii care nu a fost legal citata, instanta de apel va desfiinta hotararea atacata si va trimite cauza spre rejudecare primei instante".

            In varianta modificata prin Legea nr. 202/2010, art. 297 alin. (1) prevede ca "in cazul in care se constata ca, in mod gresit, prima instanta a solutionat procesul fara a intra in judecata fondului ori judecata s-a facut in lipsa partii care nu a fost legal citata, instanta de apel va anula hotararea atacata si va judeca procesul, evocand fondul. Cu toate acestea, in cazul in care prima instanta a solutionat procesul fara a intra in judecata fondului, instanta de apel va anula hotararea atacata si va trimite cauza spre rejudecare, o singura data, primei instante sau altei instante egale in grad cu aceasta din aceeasi circumscriptie, daca partile au solicitat in mod expres luarea acestei masuri prin cererea de apel ori prin intampinare. De asemenea, instanta de apel va anula hotararea atacata si va trimite cauza spre rejudecare, o singura data, primei instante sau altei instante egale in grad cu aceasta din aceeasi circumscriptie, in cazul in care judecata in prima instanta s-a facut in lipsa partii care nu a fost legal citata, iar partea a solicitat in mod expres luarea acestei masuri prin cererea de apel."

Modificarea intervenita prin Legea nr. 202/2010 consacra regula retinerii spre rejudecare, trimiterea spre rejudecare constituind exceptia, si putand fi dispusa doar in doua situatii: 1. cand judecata in prima instanta s-a facut fara cercetarea fondului, iar trimiterea spre rejudecare se solicita expres, fie de catre apelant, in cererea de apel, fie de catre intimat, prin intampinare; 2. cand judecata in prima instanta s-a facut in lipsa partii nelegal citate, iar trimiterea spre rejudecare se solicita expres de catre partea care se pretinde astfel vatamata, adica doar de catre apelant, prin cererea de apel.

  Din cuprinsul actelor si lucrarilor dosarului rezulta ca judecarea cauzei la instanta de fond s-a realizat cu citarea legala a partilor, iar in faza apelului nici reclamanta prin motivele de apel  formulate si nici intimatul prin intampinare nu au solicitat expres  trimiterea cauzei spre rejudecare pe considerentul ca solutionarea cauzei la judecatorie s-a facut fara cercetarea fondului.

            Cum in speta tribunalul a procedat la anularea sentintei pronuntata de prima instanta cu trimiterea cauzei spre rejudecare,  solutia instantei de apel incalca dispozitiile art. 297 alin. (1) C. proc.civ. care prevad o asemenea posibilitate doar in ipotezele enumerate anterior, ce nu se regasesc in cauza, iar in consecinta, incalca si principiul efectului devolutiv al acestei cai de atac, in virtutea caruia, in fata judecatorului superior se devolueaza intreaga cauza, cu intreg complexul de chestiuni de fapt si de drept ce-i apartin, in scopul solutionarii cu celeritate a cauzelor.

In atare context, Curtea a apreciat ca in mod gresit tribunalul a facut aplicarea  art. 297 alin.1 C.proc.civ. si a trimis cauza spre rejudecare, motiv pentru care, in baza art. 312 alin.3 C.proc.civ.,  a admis recursul, a casat decizia atacata si a trimis cauza spre  rejudecare.

Avand in vedere motivul pentru care s-a admis recursul, Curtea nu  mai poate proceda la examinarea celorlalte motive invocate de parat vizand dreptul de proprietate asupra terenului in litigiu, urmand ca apararile sale  sub acest aspect sa fie analizate de instanta de apel cu ocazia rejudecarii.

 

( Judecator

Veronica Grozescu)

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.