Salariu De Merit Drept Abrogat Prin Prevederile Legii Nr. 330/2009 » Consultă Avocat
caut avocati bucuresti
Accident de circulatie, Despagubiri solicitate in instanta de la asiguratorul persoanei care a cauzat accidentul
31 martie 2020
 Salariu de merit Drept abrogat prin prevederile Legii nr. 330/2009 1
 Imobil preluat abuziv, Actiune in revendicare de drept comun
31 martie 2020

 Salariu de merit Drept abrogat prin prevederile Legii nr. 330/2009

caut avocat bucuresti

caut avocat bucuresti

 Salariu de merit Drept abrogat prin prevederile Legii nr. 330/2009

- Legea nr. 330/2009

Incepand cu anul 2010, salariul de merit a fost abrogat prin intrarea in vigoare a dispozitiilor Legii nr. 330/2009.


Curtea de Apel Timisoara, Sectia
Contencios administrativ si fiscal Decizia civila nr. 734 din 11 februarie 2014, R.O.

Prin sentinta civila nr. 4534/06.06.2013 Tribunalul Arad a respins actiunea reclamantului in contradictoriu cu paratul Primarul Municipiului Arad avand ca obiect anularea Dispozitiei nr.3345/04.12.2012 emisa de parat si obligarea paratului la emiterea unei noi dispozitii avand ca obiect obligarea paratului la majorarea salariului cu 7,4
%
incepand cu data de 01.12.2012 fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012.

In cauza a declarat recurs reclamantul si prin decizia civila nr. 734 din 11 februarie 2014 pronuntata in dosarul nr. 3763/108/2003, Curtea de Apel Timisoara a respins cererea conform art. 312 C. pr. civ., retinand ca, prin Dispozitia Primarului Municipiului Arad nr. 3345/4.12.2012, incepand cu 1.12.2012 reclamantul a beneficiat de un cuantum brut al salariului de baza in cuantum de 2779 lei.

Ulterior, s-a emis dispozitia nr. 992/15.04.2013 de completare a dispozitiei anterior mentionate precizandu-se cu exactitate formula de calcul a salariului de baza brut al reclamantei.

Instanta mai retine ca potrivit art. 1 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 19/2012 cuantumul brut al salariilor de baza de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se majoreaza cu 7,4% incepand cu 1.12.2012 fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 20 12, iar cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte potrivit legii din salariul brut de care beneficiaza personalul in discutie se majoreaza potrivit alineatului 1 in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in acelasi conditii.

Reclamantul a criticat dispozitia paratului de punere in aplicare a prevederilor anterior mentionate, pe considerentul ca in fapt nu s-a produs o majorare salariala in conditiile in care salariul de baza brut al reclamantului a fost stabilit la suma de 2779 lei iar in luna noiembrie 2012 acesta a fost diminuat.

Sub acest aspect se observa ca prin dispozitia de completare nr. 992/15.05.2013 paratul a precizat ca salariul de baza brut al reclamantului a fost calculat prin majorare cu 7,4% fara a se lua in calcul procentul de 15% corespunzator salariului de merit, inclus in mod eronat in salariul de baza pana in luna noiembrie 2012, Curtea observa ca prin prezenta actiune reclamantului tinde de fapt la permanentizarea acordarii salariului de merit, aspect ce nu este permis de succesiunea actelor normative ce l-au reglementat.


Astfel, dispozitiile privind salariul de merit reglementat la art. 8 din OG nr. 6/2007 au fost abrogate de Legea cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, fiind abrogat acordarea salariului de merit incepand cu anul 2010, ultimul salariu de merit legal acordat fiind stabilit in anul 2009 pe o perioada de 12 luni calendaristice de la data acordarii. In speta, reclamantul a beneficiat de acest salariu de merit prin dispozitia primarului Municipiului Arad nr.

5702/30.11.2009, acordandu-i-se incepand cu 28.12.2009 salariul de merit in procent de 15% aplicat la salariul de baza. In conditiile in care acordarea salariului de merit s-a intind astfel si pe anul 2010 acesta a fost inclus in salariul de baza, dar aceasta nu inseamna ca a devenit o componenta permanenta a salariului de baza ci si-a mentinut natura juridica de drept cu caracter temporar.

Acest aspect rezulta si din dispozitiile art. 5 alin. (4) din OUG nr. 1/2010 care prevad in mod clar ca „salariile de merit stabilite in anul 2009 pe o perioada care se intinde si in anul 2010 se introduc in salariul de baza pana la expirarea perioadei pana la care au fost acordate. Dupa aceasta perioada se recalculeaza in mod corespunzator salariul de baza si celelalte sporuri calculate la aceasta, iar incepand cu anul 2010 acest drept nu se mai stabileste”.

In aplicarea acestor dispozitii legale Primarul Municipiului Arad a emis dispozitia 5853/29.12.2010 prin care s-a sistat salariul de merit acordat in baza dispozitiei 5072/2009, iar in anexa au fost individualizati angajatii institutiei prin precizarea salariului de baza brut.

Referitor la sustinerile reclamantului potrivit carora paratul si implicit instanta de fond si-au intemeiat solutiile pe prevederile legale abrogate (OUG nr. 1/2010) Curtea retine ca OUG nr. 1/2010 a fost respinsa prin Legea nr. 30/2012, dar anterior a fost publicata in Monitorul Oficial din 27.01.2010 fiind activa de la data publicarii in Monitorul Oficial pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 284/2010 care prin art. 39 lit. x) o abroga in mod expres, abrogarea acestuia conducand de altfel si la refuzul aprobarii ei prin Legea nr. 30/2012.

Rezulta asadar ca OUG nr. 1/2010 fiind abrogata expres inseamna ca a fost in vigoare de la data publicarii pana la data abrogarii si ca atare era obligatorie si aplicarea dispozitiilor din corpul ordonantei privind sistarea salariului de merit in cursul anului 2010, dupa expirarea perioadei pentru care au fost stabilite in anul 2009, nemaiexistand nici un temei legal pentru acordarea salariilor de merit care au putut fi incluse in salariul de baza doar pentru perioada pentru care au fost aprobate.

Este adevarat ca in speta paratul a omis a recalcula salariul de baza al reclamantului la sfarsitul perioadei pentru care a fost acordat salariul de merit, potrivit dispozitiilor OUG nr. 1/2010 si respectiv a dispozitiei de sistare a salariului de merit nr.5853/29.12.2010 (aspect ce rezulta din dispozitia 1855/20.06.2012 pentru aplicarea OUG nr. 19/2012 in privinta majorarii de 8% a cuantumului brut al salariului de baza) dar aceasta nu inseamna ca paratul se afla in imposibilitatea de a stabili salariul de baza al reclamantului potrivit dispozitiilor legale incidente in prezent si care nu mai permiteau inca din anul 2010 acordarea salariului de merit (OUG nr. 6/2007 art. 8 fiind abrogat prin Legea nr. 330/2009).

Este adevarat ca OUG nr. 1/2010 era abrogata la data emiterii actului administrativ atacat (dispozitia 3345/4.12.2012) dar instanta retine ca acest normativ nu a stat la baza dispozitiei atacate pentru a avea relevanta aceasta sustinere a reclamantului ci a stat la baza dispozitiei nr.5853/29.12.2010 a Primarului Mun. Arad prin care s-a sistat salariul de merit incepand cu 29.12.2010 stabilindu-se salariul de baza brut al reclamantului la un anumit cuantum, cuantum ce trebuia avut in vedere la ulterioarele reincadrari realizate in cursul anului 2011 si 2012.

In nici un caz instanta nu poate retine ca prin dispozitia atacata s-a produs in fapt o a doua sistare a salariului de merit al reclamantului intrucat in fapt sistarea salariului de merit s-a produs, asa cum s-a aratat anterior prin dispozitia 5853/29.12.2010, iar prin dispozitia atacata in prezenta cauza paratul nu a facut decat sa aplice prevederile oUg nr. 19/2012 privind aplicarea majorarilor salariale de 7,4% la salariul de baza brut al reclamantului cu luarea insa in considerare a dispozitiei de sistare a salariului de merit si a dispozitiilor legale in vigoare ce nu mai permiteau mentinerea cuantumului de 15% in salariul de baza brut al reclamantului

dupa expirarea perioadei de acordare a salariului de merit, respectiv dupa

29.12.2010.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.