Revocarea Donației Pentru Ingratitudine | Consultanță Juridică Online 24/7
avocat online bun
Pactul de preferință
6 februarie 2017
caut avocat
Competența materială
14 februarie 2017

Revocarea donației pentru ingratitudine

avocat specializat

avocat specializat

Revocarea donației pentru ingratitudine

Revocarea donației pentru ingratitudine

Condiții

 

  1. Donatarul să fi atentat la viața donatorului sau a unei persoane apropiate dispunătorului.

Nu se cere o condamnare penală, fiind suficient să existe intenția materializată a autorului de a ucide, chiar dacă donatorul nu a fost nici măcar rănit.

Uciderea din culpă sau în legitimă apărare nu constituie cauză de revocare, precum nici uciderea donatorului de către donatarul lipsit de discernământ.

Este asimilat acestui caz de ingratitudine și situația în care donatarul a cunoscut intenția altor persoane de a atenta la viața donatorului dar nu l-a înștiințat pe acesta.

  1. Donatarul să fi săvârșit fapte penale, cruzimi sau injurii grave față de donator.

Toate faptele enumerate trebuie săvârșite cu intenție.

  1. Refuzul donatarului de a da alimente donatorului.

Acțiunea în revocarea donației pentru ingratitudine va putea fi îndreptată doar împotriva donatarului vinovat.

Dacă donatarul moare după introducerea acțiunii, aceasta poate fi continuată împotriva moștenitorilor.

Cererea de revocare a donației pentru ingratitudine poate fi invocată numai de către donator, fiind o opțiune strict personală.

Prin excepție, cererea de revocare poate fi introdusă de moștenitorii donatorului, când donatorul a decedat în termen de 1 an de la aflarea ingratitudinii și nu l-a iertat pe donatar.

De asemenea, moștenitorii pot introduce acțiunea în revocare în termen de 1 an de la data morții donatorului, dacă acesta a decedat fără să fi cunoscut cauza de revocare.

Acțiunea pornită de donator poate fi continuată de moștenitorii acestuia.

Dreptul la acțiunea prin care se solicită revocarea pentru ingratitudine se exercită în termen de 1 an din ziua în care donatorul a știut că donatarul a săvârșit fapta de ingratitudine.

Termenul de 1 an este un termen de decădere prezumându-se că, dacă a trecut 1 an fără ca donatorul să ceară revocarea donației, acesta l-a iertat pe donatar.

Când donația a fost revocată și restituirea în natură a bunului donat nu este posibilă, donatarul va fi obligat să plătească valoarea acestuia, socotită la data soluționării cauzei.

Donatarul va fi obligat să restituie fructele pe care le-a perceput, începând cu data introducerii cererii de revocare a donației.

Acțiunea în revocare pentru ingratitudine nu produce efecte retroactive față de terți. Astfel, revocarea pentru ingratitudine nu are nici un efect în privința drepturilor reale asupra bunului donat dobândite de la donatar, cu titlu oneros, de către terții de bună-credință și nici asupra garanțiilor constituite în favoarea acestora.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *