Reducerea Varstei Standard De Pensionare. Cumul Reduceri. » Consultă Avocat
caut avocat bucuresti
Revizuire prevazuta de art.322 pct.7 Cod pr.civila. Ratiunea reglementarii – inlaturarea incalcarii principiului puterii lucrului judecat
18 martie 2020
avocat online bun
Reabilitare judecatoreasca. Calcul termen.
18 martie 2020

Reducerea varstei standard de pensionare. Cumul reduceri.

avocat bucuresti on line

avocat bucuresti on line

Reducerea varstei standard de pensionare. Cumul reduceri.

 

Legea nr. 263/2010, art. 55 si art. 60

 

Potrivit dispozitiilor art. 60 din Legea nr. 263/2010 reducerile varstelor standard de pensionar prevazute la art. 55, precum si cele prevazute in alte acte normative pot fi cumulate fara ca reducerea totala sa fie mai mare de 13 ani
.

 

Curtea de Apel  Ploiesti, Sectia I Civila,

 

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Prahova, reclamantul C.D: a chemat in judecata pe parata Casa Judeteana de Pensii Prahova, solicitand ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa fie obligata parata sa emita o decizie de pensie pentru limita de varsta.

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca este persoana cu handicap accentuat, avand o vechime in munca de 30 de ani, din care 20 de ani efectuati in grupa a II a de munca, rezultand o vechime totala de 36 de ani si 3 luni, conform adeverintei nr. 222/24.10.2013 eliberata de angajatorul S. Bucuresti SA. Arata ca a solicitat intimatei stabilirea pensiei pentru limita de varsta, insa aceasta i-a respins cererea prin Decizia nr. 307223/25.01.2012, fiindu-i respinsa inclusiv contestatia prin Hotararea nr.5911/14.10.2013.  

Parata Casa Judeteana de Pensii Prahova a formulat intampinare,

prin care a solicitat respingerea ca neintemeiata a actiunii, motivat de faptul ca reclamantul este inscris la pensie de invaliditate gradul 2, iar prin aplicarea reducerii de 10 ani varstei standard de 65 ani, acesta poate beneficia de pensie pentru limita de varsta la 55 ani, reclamantul neputand beneficia si de reducerea varstei standard de pensionare cu activitatea desfasurata in grupa a II a, motivat de faptul ca reducerea acordata in conditii de handicap poate fi cumulata numai cu reduceri prevazute de alte acte normative.

Tribunalul Prahova, prin sentinta civila nr. 1172/5.05.2014, a admis contestatia, a anulat decizia nr. 307223/25.01.2013, emisa de intimata Casa Judeteana de Pensii Prahova si hotararea nr.5911/14.10.2013 emisa de Casa Nationala de Pensii Publice-Comisia Centrala de Contestatii si a obligat intimata CJP Prahova sa emita contestatorului decizie de pensionare pentru limita de varsta, cu luarea in considerare a reducerii varstei standard de pensionare potrivit prevederilor art 58 lit.b) si art. 55 alin. (1) lit.b) din Legea 263/2010 conform dispozitiilor art. 64 alin (2) din HG 257/2011.

In motivarea hotararii,  tribunalul a retinut urmatoarele:

Reclamantul a solicitat, in contradictoriu cu parata Casa Judeteana de Pensii Prahova, obligarea acesteia la emiterea deciziei de pensionare pentru limita de varsta, cu luarea in considerare a reducerii varstei standard de pensionare de care beneficiaza datorita desfasurarii activitatii si in grupa a II a de munca, conform adeverintei nr. 222/24.10.2013 eliberata de S Bucuresti SA si a reducerii varstei standard de pensionare cu 10 ani de care beneficiaza, reclamantul realizand si stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat.

Potrivit disp. art. 55 din Legea nr. 263/2010: (1) Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare, dupa cum urmeaza: (…) b) conform tabelului nr. 2, in situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare in locurile de munca incadrate in alte conditii de munca prevazute la art. 29 alin. (2) si in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1)”.

  Conform disp. art. 58 din Legea nr. 263/2010: „Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare prevazute in anexa nr. 5, in functie de gradul de handicap, dupa cum urmeaza (…) b) cu 10 ani, in situatia asiguratilor cu handicap accentuat, daca au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare”.

Potrivit dispozitiilor legale, este posibila reducerea varstei standard de pensionare pentru beneficiarii care au realizat stagii de cotizare in una sau mai multe dintre situatiile: au desfasurat activitate in conditii de munca speciale (fosta grupa I); au desfasurat activitate in conditii de munca deosebite (fosta grupa II); au desfasurat activitate in alte conditii de munca;  au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat; nevazatorii care au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare; beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 si ai Legii nr. 341/2004.

Astfel, potrivit disp. art.  64 din HG nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii public: „(1) Pensia de invaliditate se transforma din oficiu, in pensie pentru limita de varsta si se acorda cuantumul si punctajul cel mai avantajos incepand cu data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta. (2) Conditiile pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta se considera indeplinite la varsta standard de pensionare sau la varsta standard redusa, in conditiile art. 55-60 din lege, precum si la varsta standard redusa in conditiile prevazute de alte acte normative”.

Asadar, s-a observat ca legiuitorul nu limiteaza beneficiul reducerii varstei standard de pensionare prevazut la art. 55 din Legea nr. 263/2010, astfel incat acest beneficiu sa nu poata fi cumulat cu reducerile prevazute de disp. art 55-60 din lege, art. 60 invocat de parata, reglementand limita de 13 ani de care se poate beneficia in urma cumulului acestor reduceri.

Impotriva sentintei sus-mentionate a declarat apel parata Casa Judeteana de Pensii Prahova, considerand ca este nelegala si netemeinica intrucat reclamantul nu indeplineste conditia privind varsta standard de pensionare pentru trecerea la pensia pentru limita de varsta. In opinia Casei de pensii nu se poate cumula reducerea varstei standard de pensionare reglementata de art. 58 lit. b ( de 10 ani, in situatia asiguratilor cu handicap accentuat, daca au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare) cu cea prevazuta de art. 55 pentru activitatea desfasurata in grupa a II-a de munca.

Prin urmare, chiar daca reclamantul a desfasurat activitate in grupa II de munca 20 ani, 5 luni si 11 zile, reducerea varstei de pensionare pentru activitatea desfasurata in grupa II de munca, prevazuta de art.55 nu poate fi cumulata decat cu o reducere a varstei prevazuta de un alt normativ, dar in niciun caz cu reducerea prevazuta de art. 58 din acelasi act normativ, respectiv Legea nr.263/2010, asa cum solicita, de fapt, reclamantul prin actiunea de fata.

Examinand sentinta  apelata, Curtea a retinut  ca apelul formulat este nefondat, pentru considerentele care urmeaza a se expune in continuare:

In mod corect a retinut instanta de fond, potrivit adeverintei nr. 222/24.10.2013 eliberata de S Bucuresti SA, ca reclamantul  C.D. a desfasurat activitate in grupa a II-a de munca peste 20 de ani, avand meseria de lacatus, motiv pentru care beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 4 ani si 6 luni,  potrivit dispozitiilor art. 55 lit. a din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice .

De asemenea, reclamantului ii sunt aplicabile si dispozitiile art. 58 lit. b  din Legea nr. 263/2010, intrucat  a realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat, astfel ca beneficiaza si  de o  reducere a varstei  standard de pensionare cu  10 ani, fiind in situatia asiguratilor cu handicap accentuat, care  au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare.

Potrivit dispozitiilor art. 60 din Legea nr. 263/2010 reducerile varstelor standard de pensionar prevazute la art. 55, precum si cele prevazute in alte acte normative pot fi cumulate fara ca reducerea totala sa fie mai mare de 13 ani.

Instanta de fond a realizat o temeinica si legala interpretare sistematica a dispozitiilor  legale mai sus – mentionate, luand in considerare si dispozitiile art. 64 din HG nr. 2572011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, apreciind ca reclamantul poate beneficia, cumulativ, de ambele reduceri ale varstei standard de pensionare. Un argument in acest sens il constituie faptul ca nu exista nicio dispozitie legala care sa interzica  in mod expres   cumularea acestora, ci doar  conditia ca  reducerea  totala sa nu depaseasca  13 ani, potrivit art. 60 din Legea 263/2010.

In consecinta, apreciind in mod judicios ca reclamantul indeplineste conditia privind varsta standard de pensionare, prin reducerile aplicate, in mod legal instanta de fond a dispus anularea deciziei de respingere a cererii de pensionare si a Hotararii  nr. 5911/14.10.2013 emisa de Casa Nationala de Pensii Publice- Comisia Centrala de Contestatii si a dispus obligarea recurentei – parate la emiterea unei decizii de pensionare cu luarea in considerare a celor doua reduceri de varsta  prevazute in beneficiul reclamantului de  Legea nr. 263 /2010.

( Judecator Simona Lazar)

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.