Recurs, Uzucapiune,  Calitate Procesuala Pasiva » Consultă Avocat
avocat bun
Procedura insolventei Contestatie in anulare.,Tardivitate
31 martie 2020
caut avocat bucuresti
Stabilirea drepturilor salariale conform principiului egalizarii la nivelul maxim aflat in plata in cadrul APIA
31 martie 2020

Recurs, Uzucapiune,  Calitate procesuala pasiva

avocati

avocati

Recurs, Uzucapiune,  Calitate procesuala pasiva

Temei de drept: art. 26 alin. (1) din Legea 18/1991; art. 21 alin. (1 -2); art. 62 din Legea nr. 215/2001

In situatia particulara a inexistentei unei persoane care sa revendice drepturi asupra nemiscatorului, in calitate de proprietar sau de mostenitor al proprietarului initial al terenului, a respinge actiunea in constatarea uzucapiunii pe considerentul ca unitatea administrativ-teritoriala este lipsita de capacitate procesuala pasiva ar echivala cu lipsirea reclamantilor din astfel de cauze de orice posibilitate de valorificare a drepturilor lor, in situatia in care chiar Curtea Europeana a retinut existenta unui drept protejat de Conventie, din situatii de fapt, cu mare persistenta in timp, de care legea leaga producerea unor efecte juridice.

Curtea retine ca art. 26 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 statueaza ca terenurile situate in intravilanul localitatii care au apartinut cooperatorilor sau altor persoane care au decedat, in ambele cazuri fara mostenitori, trec in proprietatea comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, si in administrarea primariilor.

Coroborand acest text de lege cu art. 21 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, republicata si actualizata, rezulta ca, in cauzele in care se pune in discutie dreptul de proprietate al statului cu privire la un astfel de teren, calitate procesuala pasiva are unitatea administrativ-teritoriala in raza careia se afla situat imobilul.

Potrivit art. 62 din acelasi act normativ, primarul reprezinta unitatea administrativ- teritoriala in relatiile cu alte autoritati, cu persoanele fizice sau juridice romane ori straine, precum si in justitie, iar art. 21 alin. 2 statueaza ca unitatile administrativ-teritoriale sunt reprezentate in justitie de primar sau de presedintele consiliului judetean.

Raportat la aceste considerente si avand in vedere ca nu exista o persoana care sa revendice drepturi asupra imobilului, in calitate de proprietar sau de mostenitor al proprietarului initial al imobilului, unitatea administrativ-teritoriala este singura care ar putea ridica pretentii in legatura cu acest imobil, astfel ca municipiul, prin primar, isi legitimeaza calitatea procesuala pasiva in cauza.

In ceea ce priveste calitatea procesuala a Consiliului Local, instanta de recurs a constata ca X. nu a formulat critici fata de admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a acestei entitati, astfel ca decizia tribunalului a intrat in puterea lucrului judecat sub acest aspect.

Curtea, retinand incidenta, in cauza, a motivului de recurs inscris in art. 488 alin. 1 pct. 8 din Codul de procedura civila, a admis recursul si a casat decizia instantei de apel, conform prevederilor art. 496 din acelasi cod. A fost reformata in parte sentinta instantei de fond, in sensul respingerii exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a municipiului, prin primar, pastrandu-se dispozitia de admitere a exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a consiliului local.


Avand in vedere ca atat instanta de fond, cat si cea de apel nu au procedat la cercetarea fondului litigiului dedus judecatii, in temeiul art. 498 alin. 2 din Codul de
procedura civila, a fost trimisa cauza spre rejudecare la judecatorie.

Curtea de Apel Iasi — Sectia civila, Decizia civila nr. 665/25 iunie 2019


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.