Reabilitare Judecatoreasca. Calcul Termen. » Consultă Avocat
avocati bucuresti
Sanctiune disciplinara aplicata personalului CFR - sef de tren - pentru nerealizarea plafonului lunar de incasari. Neindeplinirea conditiilor pentru atragerea raspunderii disciplinare.
18 martie 2020
avocat online bun
Probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii. Aprecierea probelor.
18 martie 2020

Reabilitare judecatoreasca. Calcul termen.

avocat online bun

avocat online bun

Reabilitare judecatoreasca. Calcul termen.

 

Cod penal anterior, art.135 alin.1 lit.b, art.136 alin.1

Cod penal, art.166 alin.1 lit.b, art.167 alin.1

 

Termenul de reabilitare se calculeaza potrivit ambelor coduri penale de la data cand a luat sfarsit executarea pedepsei principale sau de la data cand aceasta s-a prescris, iar nu de la data liberarii conditionate a condamnatului
.

 

Curtea de Apel  Ploiesti, Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie

Decizia penala nr.484 din data de 6 noiembrie  2014

 

Prin sentinta penala nr.714 din data de 30 iunie 2014 pronuntata de Tribunalul Prahova, in baza art.532 alin.1 lit.a Cod procedura penala s-a respins ca prematur introdusa cererea de reabilitare formulata de petentul MO, iar in baza art.275 Cod procedura penala, petentul a fost obligat la 100 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca prin cererea inregistrata sub nr.3881/105/2014 condamnatul MO a solicitat reabilitarea judecatoreasca cu privire la pedeapsa de 7 ani inchisoare aplicata prin decizia penala nr.75/25.02.2002 a Tribunalului Prahova, ramasa definitiva prin decizia penala nr.6051/19.02.2003 a I.C.C.J.

La dosarul cauzei au fost depuse inscrisuri, respectiv certificat cazier seria C nr.0172377, copie decizie civila nr.188 R/2012 a Tribunalului Ilfov, hotararea nr.139/29.11.2012 a Consiliului Local Buftea, ordinul emis de Ministerul Afacerilor Interne, Institutia Prefectului Judetul Ilfov, Adresa nr.115/2010 a Consiliului Local Buftea, act constitutiv al asociatiei Uniunea Nationala a Comunitatilor de Rromi, sentinta penala nr.367/2000 a Tribunalului Prahova, decizia penala nr.75/25 febr.2002 a Curtii de Apel Ploiesti, copie decizie nr.6051/19.12.2003 a I.C.C.J.

Dupa examinarea actelor si lucrarilor dosarului, prima instanta a retinut ca prin cererea formulata petentul a solicitat reabilitarea sa judecatoreasca pentru pedeapsa de 7 ani inchisoare, aratand ca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de lege pentru reabilitarea sa judecatoreasca, in sensul ca s-a implinit termenul de reabilitare, nu a suferit o alta condamnare si pe toata aceasta perioada a avut o buna conduita si a achitat cheltuielile judiciare la care a fost obligat prin sentinta de condamnare.

Analizand cererea de reabilitare, tribunalul a retinut ca, potrivit disp. art.166-168 Cod penal, reabilitarea judecatoreasca este posibila atunci cand s-a implinit termenul de reabilitare prevazut de lege (art.166 Cod penal), calculat in conditiile art.167 Cod penal si sunt intrunite cumulativ conditiile prev. de art.168 lit.a-b Cod penal, respectiv pe perioada termenului de reabilitare petentul nu a suferit o noua condamnare, are asigurata existenta prin munca sau alte mijloace oneste, este pensionat ori incapabil de munca, a avut o buna conduita in toata aceasta perioada si a achitat in intregime cheltuielile de judecata si despagubirile civile la plata carora a fost obligat prin hotararile de condamnare.

Din fisa de cazier judiciar a petentului, cat si din sentinta penala de condamnare reiese ca acestuia i-a fost aplicata o pedeapsa de 7 ani inchisoare prin decizia penala nr.75/25.02.2002 a Tribunalului Prahova, ramasa definitiva prin decizia penala nr.6051/19.02.2003 a I.C.C.J.

Din adeverinta nr.30483 (fila 8) emisa de Penitenciarul Margineni la 04.04.2014, rezulta ca petentul a fost incarcerat la 15.09.2005 si liberat conditionat la data de 03.03.2009 si ca a mai executat si perioada 07.06.2000 – 23.11.2000, perioada ce a fost dedusa si prin sentinta penala de condamnare.

Raportat la cele mai sus mentionate si avand in vedere data la care petentul a fost arestat, respectiv data de 15.09.2005 si liberat conditionat la data de 03.03.2009, tribunalul a constatat ca pedeapsa va fi considerata executata si in urma deducerii perioadei 07.06.2000 – 23.11.2000 in luna aprilie 2012, la care se adauga termenul de 5 ani prevazut de art.166 lit.b Cod penal, astfel ca termenul la care petentul poate formula cerere de reabilitere este in luna aprilie 2017.

In consecinta, fata de cele aratate, instanta de fond, in baza art.532 lit.a Cod procedura penala, a respins ca prematur introdusa cererea de reabilitare formulata de petentul condamnat.

Impotriva acestei sentinte a formulat contestatie petentul MO.

In motivarea contestatiei, petentul MO a aratat, in esenta, ca a fost liberat conditionat la data de 03.03.2009, iar la acea data
a luat sfarsit executarea pedepsei
, astfel ca se impunea admiterea cererii de reabiltare.

In drept, petentul a invocat dispozitiile art.166 si art.167 alin.1 Cod penal.

Examinand hotararea contestata in raport de actele si lucrarile dosarului,
de criticile invocate de contestator, dar si din oficiu sub toate aspectele de fapt si de drept, Curtea a retinut ca este nefondata contestatia formulata de petentul MO, pentru urmatoarele considerente:

Astfel, petentul a fost condamnat la o pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare, cu executare la locul de munca, prin sentinta penala nr.367/22.11.2000 pronuntata de Tribunalul Prahova.

Prin decizia penala nr.75/25.02.2002 a pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti, a fost admis apelul declarat de Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova, a fost desfiintata in parte in latura penala sentinta penala nr.367/22.11.2000 si, printre altele, a fost aplicata petentului MO o pedeapsa rezultanta de 7 ani inchisoare cu executare in regim de detentie. Aceasta decizie a ramas definitiva prin decizia penala nr.6051/19.02.2003 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Curtea a mai retinut ca petentul a fost incarcerat la data de 15.09.2005 si liberat conditionat la data de 03.03.2009, potrivit sentintei penale nr.225/25.02.2009 pronuntata de Judecatoria Moreni. Din cuprinsul adeverintei nr………….. eliberata de Penitenciarul Margineni si al sentintei penale nr.367/22.11.2000, rezulta ca petentul s-a aflat in detentie preventiva in perioada 07.06.2000 – 23.11.2000.

Potrivit dispozitiilor art.135 alin.1 lit.b rap. la art.136 alin.1 Cod penal anterior, termenul la care petentul poate fi reabilitat este in luna octombrie 2020, iar potrivit dispozitiilor art.166 alin.1 lit.b rap. la art.167 alin.1 Cod penal (legea penala mai favorabila), termenul la care petentul poate fi reabilitat este in luna aprilie 2017.

Acest termen se calculeaza potrivit ambelor coduri de la data cand a luat sfarsit executarea pedepsei principale sau de la data cand aceasta s-a prescris, in cazul de fata de la sfarsitul lunii martie 2012, si nu de la data de 03.03.2009, cand petentul a fost liberat conditionat.

Fata de aceste considerente, in temeiul art.535 rap. la art.425

1

alin.7 pct.1 lit.b Cod procedura penala, Curtea a respins ca nefondata contestatia formulata de petentul MO impotriva sentintei penale nr.714/30.06.2014 pronuntata de Tribunalul Prahova.

In baza art.275 alin.2 Cod procedura penala, a fost obligat contestatorul sa plateasca statului 100 lei cheltuieli judiciare.

 ( Judecator Lucian Craciunoiu)

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.