Procedura Insolventei . Notificarea Creditorilor. » Consultă Avocat
Avocat Online
Inadmisibilitatea  actiunii  pentru lipsa  plangerii  prealabile.
18 martie 2020
avocat specializat
Situatia operatiunilor efectuate de o persoana fizica – sfera de aplicare TVA. Diminuare si deducere TVA.
18 martie 2020

Procedura insolventei . Notificarea creditorilor.

avocat consultanta juridica

avocat consultanta juridica

Procedura insolventei . Notificarea creditorilor.

 

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, art. 7 alin.1 si art. 62 alin. 1 lit. b 

 

Citarea partilor si comunicarea oricaror acte de procedura , a convocarilor si notificarilor se efectueaza prin Buletinul procedurilor de insolventa(…).Alineatul 3 al aceluiasi articol prevede ca, prin exceptie de la prevederile alin.1 se vor realiza, conform Codului de procedura civila, comunicarea actelor de procedura anterioare deschiderii procedurii si notificarea deschiderii procedurii. Pentru creditorii care nu au putu fi identificati in lista prevazuta la art. 28 alin.1 lit.c, procedura notificarii prevazute la art.61 va fi considerata indeplinita daca a fost efectuata prin Buletinul procedurilor de insolventa.

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia a II-a civila, de

Contencios Administrativ si Fiscal,

Decizia nr. 3313  din 30 noiembrie 2011.

                                                              

 
Prin sentinta nr.895 din data de  20.09.2011 pronuntata de Tribunalul Buzau – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ , s-a respins contestatia formulata de SC AG SA, si in temeiul art.131 din Legea privind procedura insolventei, s-a dispus inchiderea procedurii insolventei debitoarei SC E & COMP SNC si radierea debitoarei  din registrul comertului.

Impotriva sentintei a declarat recurs creditoarea SC AG SA , criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
   

Analizand sentinta recurata prin prisma criticilor formulate, a probelor administrate, a actelor normative ce au incidenta in cauza, precum si sub toate aspectele conform art. 304

1

C.pr. civ., Curtea a retinut urmatoarele:

Motivul de recurs prevazut de art. 304 pct.9 C.pr. civ. are in vedere faptul ca hotararea pronuntata este lipsita de temei legal ori a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii. In ambele cazuri este avuta in vedere, ca regula, incalcarea legii de drept material.

In doctrina s-a aratat ca hotararea este lipsita de temei legal, atunci cand din modul in care este redactata hotararea nu se poate determina daca legea a fost sau nu corect aplicata, ceea ce inseamna ca lipsa de temei legal nu trebuie confundata cu incalcarea legii sau cu nemotivarea. Hotararea a fost data cu incalcarea sau aplicare gresita a legii, atunci cand instanta a recurs la textele de lege aplicabile spetei dar, fie le-a incalcat, in litera sau spiritul lor, fie le-aplicat gresit.

In cauza de fata aceste motive nu sunt aplicabile, instanta de fond aplicand in mod corect dispozitiile legale.

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 7alin.1 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, citarea partilor si comunicarea oricaror acte de procedura , a convocarilor si notificarilor se efectueaza prin Buletinul procedurilor de insolventa(…).Alineatul 3 al aceluiasi articol prevede ca, prin exceptie de la prevederile alin.1 se vor realiza, conform Codului de procedura civila, comunicarea actelor de procedura anterioare deschiderii procedurii si notificarea deschiderii procedurii. Pentru creditorii care nu au putu fi identificati in lista prevazuta la art. 28 alin.1 lit.c, procedura notificarii prevazute la art.61 va fi considerata indeplinita daca a fost efectuata prin Buletinul procedurilor de insolventa.

Din analiza dosarului rezulta ca administratorii societatii debitoare nu au depus actele prevazute art. 28 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, astfel ca administratorul judiciar a notificat prin posta creditorii identificati in aceste conditii, publicand totodata notificarea si in  Buletinul procedurilor de insolventa (fila 158, dosar fond).

Or, in aceste conditii, in ceea ce o priveste pe recurenta devine incidenta teza a II-a din alineatul 3 al art. 7 Legea 85/2006 privind procedura insolventei.

Cum societatea recurenta nu a inteles sa depuna cererea de admitere a creantei  pana la expirarea termenului prevazut de art. 62 alin.1lit.b, este  decazuta, cat priveste creanta respectiva, din dreptul de a fi inscris in tabelul creditorilor si nu dobandeste calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura, fata de dispozitiile art. 76 din Legea 85/2006.

Societatea recurenta depune declaratia de creanta abia la data de 12.09.2011, data la care formuleaza si contestatie la planul de distribuire intre creditori. In conditiile in care nu era creditor inscris la masa credala, nu avea nici calitate procesuala activa de a formula o astfel de contestatie.

  Pentru aceste considerente, in temeiul art. 304

1

si 312 C.pr. civ., Curtea a respins recursul ca nefundat.

 
(Judecator Florentina Dinu)

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.