Procedura Insolventei. Conditii De Admisibilitate. » Consultă Avocat
caut avocati bucuresti
Creditorii pot formula obiectiuni la raportul final, intocmit de lichidatorul judiciar, in cadrul procedurii insolventei, cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii adunarii creditorilor de catre judecatorul sindic.
18 martie 2020
cabinet avocat
Raspunderea administratorilor societatii in baza art. 138 din Legea 85/2006. Necesitatea dovedirii indeplinirii conditiilor raspunderii civile delictuale (art. 998-999)
18 martie 2020

Procedura insolventei. Conditii de admisibilitate.

avocati bucuresti online

avocati bucuresti online

Procedura insolventei. Conditii de admisibilitate.

 

Insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile si este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 90 de zile de la scadenta, nu a platit datoria fata de unul sau mai multi creditori”.

           Creditorul nu trebuia sa faca nicio dovada in aceasta privinta, fiind suficienta calitatea acestuia de creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei. Intrucat debitorul nu a rasturnat prezumtia de insolventa instituita de lege in favoarea creditorului-recurent, pe care a recunoscut-o prin intampinare, se impune deschiderea procedurii insolventei impotriva acestuia, astfel ca in mod gresit judecatorul-sindic a respins cererea creditorului si nu a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa fata de debitorul SC L T C SRL.

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal,

Decizia nr. 979 din 3 mai 2011.  

 

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Prahova sub nr. 3269/105/2010 creditoarea SC S P SRL a solicitat deschiderea procedurii insolventei impotriva debitoarei SC LT C SRL.

In motivarea cererii, creditoarea a aratat ca debitoarea ii datoreaza suma de 42.612,30 lei reprezentand facturi fiscale neachitate la care se adauga penalitati de intarziere de 0.5% potrivit contractului nr.14/01.08.2009, care se vor calcula de la data scadentei pana la data deschiderii procedurii insolventei.

Prin sentinta nr. 384 din data de 4 martie 2011 Tribunalul Prahova a respins ca neintemeiata cererea creditoarei SC S P SRL formulata impotriva debitoarei SC L T C SRL.

Pentru a hotari astfel, judecatorul-sindic a retinut ca, potrivit dispozitiilor legale, creditorul indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei este creditorul a carei creanta impotriva patrimoniului debitorului este certa, lichida si exigibila de mai mult de 90 zile.

In ceea ce priveste penalitatile de intarziere, judecatorul-sindic a apreciat ca acestea nu sunt calculate, nu se cunoaste cuantumul acestora, astfel incat nu pot fi considerate ca fiind datorii certe, lichide si exigibile. Din titlurile de creanta depuse la filele 6-9 dosar a rezultat cuantumul creantei pretinse de creditoare, care este de 42.612,30 lei, iar aceasta suma nu este apta sa atraga declansarea procedurii insolventei.

Este cunoscut faptul ca valoarea prag pentru care se poate solicita instituirea procedurii este de 45.000 lei, iar nerespectarea acesteia atrage respingerea cererii formulata de creditor.

Fata de aceste considerente, tribunalul a apreciat ca, in cauza, nu sunt intrunite cerintele prevazute de art.31 din Legea nr. 85/2006 cu privire la existenta unei creante certe si cu privire la respectarea valorii prag prevazute de lege, astfel incat a respins cererea, ca neintemeiata.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs creditoarea SC S P SRL, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, sustinand ca instanta de fond a apreciat in mod gresit faptul ca suma invocata drept creanta nu indeplineste conditia valorii prag de 45.000 lei, pentru ca cererea de deschidere a procedurii insolventei sa fie admisa, de vreme ce debitoarea datoreaza suma de 42.612,30 lei - debit principal, la care se adauga penalitati de intarziere de 0,5% potrivit contractului de vanzare-cumparare nr. 14/1.08.2009 incheiat intre societati, penalitati care sunt egale cu debitul principal - 42.612,30 lei, in conditiile in care partile au convenit ca acestea nu pot depasi debitul.

In plus, creditoarea-recurenta subliniaza faptul ca insasi instanta de fond, in cuprinsul sentintei recurate a mentionat faptul ca debitoarea a depus cerere prin care a recunoscut starea de insolventa si a solicitat chiar deschiderea procedurii cu posibilitatea reorganizarii, fapt ce dovedeste fara tagada starea vadita de insolventa.

Mai arata recurenta-creditoare ca suma pretinsa drept creanta certa, lichida si exigibila este consfintita si prin sentinta civila nr. 316/28.01.2011 pronuntata de Judecatoria Campina impotriva debitoarei.

Se solicita a se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile cerute de lege pentru deschiderea procedurii insolventei debitoarei, astfel incat se impune admiterea recursului, casarea sentintei si rejudecarea cauzei.  

Examinand sentinta recurata prin prisma criticilor formulate si a temeiurilor prevazute de art.304 Cod procedura civila, precum si sub toate aspectele potrivit art.304

1

Cod procedura civila, Curtea a retinut ca recursul este fondat.

Potrivit dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei creditorul indreptatit sa solicite deschiderea procedurii este creditorul a carui creanta impotriva patrimoniului debitorului este certa, lichida si exigibila, de mai mult de 90 zile .

Creantele care justifica aplicarea procedurii insolventei trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii cu cele pentru care se poate incepe o executare silita asupra bunurilor mobile sau imobile ale debitorului, in temeiul Codului de procedura civila. Potrivit art. 379 Cod procedura civila, creanta certa este creanta a carei existenta rezulta din insusi actul de creanta sau din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dansul. Creanta este lichida atunci cand catimea ei este determinata prin insusi actul de creanta sau cand este determinabila cu ajutorul actului de creanta, sau si a altor acte neautentice, fie emanand de la debitor, fie recunoscute de dansul, fie opozabile lui, in baza unei dispozitii legale sau a stipulatiilor continute in actul de creanta, chiar daca pentru aceasta determinare ar fi nevoie de o deosebita socoteala. Creanta este exigibila atunci cand ea a ajuns la scadenta.

Suma pretinsa drept creanta, certa, lichida si exigibila de catre creditoarea-recurenta SC S P SRL este confirmata si prin sentinta civila nr. 316/28.01.2011 pronuntata de Judecatoria Campina impotriva debitoarei, prin care aceasta a fost obligata la plata sumei de 42.612,30 lei - debit principal, la care se adauga penalitati de intarziere de 0,5% aferente fiecarei facturi pana la achitarea integrala a debitului. Chiar daca nu au fost calculate penalitatile, acestea erau determinabile si puteau fi calculate, fiind de necontestat faptul ca prin insumarea acestora se depaseste cu mult valoarea-prag impusa de lege.

Prin intampinarea formulata debitoarea nu a contestat creanta si nici starea de insolventa, mai mult a recunoscut starea de insolventa si a solicitat reorganizarea activitatii.

Prin urmare, recurenta are calitatea de creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii (art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006), intrucat detine o creanta asupra averii debitorului certa, lichida si exigibila de mai mult de 30 de zile, peste valoarea - prag prevazuta de lege (art.3 pct.12).

Pentru a putea fi deschisa procedura insolventei legea instituie trei conditii cumulative respectiv: cuantumul creantei sa depaseasca valoarea prag; creanta creditorului indreptatit sa solicite deschiderea procedurii sa fie certa, lichida si exigibila de mai mult de 90 de zile, iar debitorul sa se afle in insolventa vadita.

Insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 30 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori, care au pretins plata unor creante certe lichide si exigibile.

Astfel, potrivit art. 3 pct. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2006, „insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile si este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 90 de zile de la scadenta, nu a platit datoria fata de unul sau mai multi creditori”.

Creditorul nu trebuia sa faca nicio dovada in aceasta privinta, fiind suficienta calitatea acestuia de creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei.

Intrucat debitorul nu a rasturnat prezumtia de insolventa instituita de lege in favoarea creditorului-recurent, pe care a recunoscut-o prin intampinare, se impunea deschiderea procedurii insolventei impotriva acestuia, astfel ca in mod gresit judecatorul-sindic a respins cererea creditorului si nu a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa fata de debitorul SC L T C SRL.

Fata de cele precizate, in cauza fiind incident motivul de recurs prevazut de art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, Curtea in baza dispozitiilor art. 312 alin.(1) Cod procedura civila, avand in vedere si decizia nr. 5 din 04.04.2011 pronuntata in recursul in interesul legii de I.C.C.J., a admis recursul declarat de creditoarea SC S P SRL, a casat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare pe fond la aceeasi instanta pentru deschiderea procedurii insolventei.

 

 

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *