Procedura De Reorganizare » Consultă Avocat
avocatura bucuresti
Reorganizarea
17 martie 2020
avocat
Analiza declaratiilor de creanta
17 martie 2020

Procedura de reorganizare

avocati bucuresti online

avocati bucuresti online

Procedura de reorganizare

Raportul privind situatia financiara a debitorului

Art. 106

  1. Debitorul prin administratorul special sau, dupa caz, administratorul judiciar va trebui sa prezinte, trimestrial, rapoarte comitetului creditorilor asupra situatiei financiare a averii debitorului. Ulterior aprobarii de catre comitetul creditorilor, rapoartele vor fi inregistrate la grefa tribunalului, iar debitorul sau, dupa caz, administratorul judiciar va notifica aceasta tuturor creditorilor, in vederea consultarii rapoartelor.
  2. De asemenea, administratorul judiciar va prezenta Si situatia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activitatii, in vederea recuperarii acestora, potrivit art. 102 alin. (4) care va fi avizata de catre comitetul creditorilor.
  3.  In termen de 5 zile de la Sedinta comitetului creditorilor mentionata la alin. (1), comitetul creditorilor va putea convoca adunarea creditorilor pentru a prezenta masurile luate de debitor Si/sau administratorul judiciar, precum Si efectele acestora, Si sa propuna, motivat, Si alte masuri.

Comentarii generale:

Raportul trimestrial prezentat trebuie sa reflecte situatia financiara a debitorului, modul in care pe parcursul perioadei analizate acesta a respectat prevederile planului de reorganizare, motivul eventualelor abateri Si masurile ce au fost luate pentru preintampinarea efectelor negative, cat Si mai ales modul in care debitorul a efectuat plati catre creditori, cu respectarea Programului de Plata a Creantelor.

De asemenea, raportul trebuie sa prezinte Si sumele datorate administratorului judiciar, al caror mod de calcul a fost in prealabil stabilit de catre judecatorul-sindic sau de catre adunarea creditorilor, sume platibile trimestrial, in cazul in care nu s-a convenit altfel. Comitetul creditorilor are competenta de a convoca adunarea creditorilor, in scopul informarii tuturor creditorilor asupra stadiului procedurii Si situatiei financiare a debitorului.

Conducerea activitatii debitorului

Art. 103

  1.  In urma confirmarii unui plan de reorganizare, debitorul iSi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar Si in conformitate cu planul confirmat, pana cand judecatorul-sindic va dispune, motivat, fie incheierea procedurii insolventei Si luarea tuturor masurilor pentru reinsertia debitorului in activitatea comerciala, fie incetarea reorganizarii Si trecerea la faliment, in conditiile art. 107 Si urmatoarele.
  2. Pe parcursul reorganizarii debitorul va fi condus de administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar. Actionarii, asociatii Si membrii cu raspundere limitata nu au dreptul de a interveni in conducerea activitatii ori in administrarea averii debitoarei, cu exceptia Si in limita cazurilor expres Si limitativ prevazute in lege Si in planul de reorganizare.
  3.  Debitorul va fi obligat sa indeplineasca, fara intarziere, schimbarile de structura prevazute in plan.

Comentarii generale:

In cadrul procedurii de reorganizare dreptul de administrare al debitorului nu este ridicat, administratorul judiciar avand rol in supravegherea activitatii debitorului, a modului in care aceasta se desfaSoara in conformitate cu angajamentele asumate prin planul de reorganizare, a respectarii programului de plata a creantelor Si raportarea trimestriala catre judecatorul-sindic Si comitetul creditorilor a situatiei financiare a debitorului. In conditiile dispunerii de catre judecatorul-sindic a incetarii reorganizarii Si trecerii la faliment, debitorului ii este automat ridicat dreptul de administrare, simultan fiind numit un lichidator, in conditiile prevazute la art. 107 alin. (2) lit. b) Si c), adunarea creditorilor avand prerogativele de a schimba lichidatorul numit, in conditiile prevazute la art. 19 alin.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *