Procedura De Declarare Judecătorească A Morții | Discuta Cu Un Avocat Online
caut avocat bun
Reorganizarea persoanei juridice
22 decembrie 2016
Avocat Online
Stingerea servituților
19 ianuarie 2017

Procedura de declarare judecătorească a morții

avocat

avocat

Procedura de declarare judecătorească a morții

Procedura de declarare judecătorească a morții

Cererea de declarare a morții unei persoane se introduce la instanța competentă în a cărei circumscripție acea persoană a avut ultimul domiciliu cunoscut.

Preşedintele instanței va cere primăriei, precum şi organelor de poliție să culeagă informații  cu privire la acesta.

De asemenea, preşedintele instanței dispune să se facă afişarea cererii la ultimul domiciliu, la sediul primăriei, la sediul instanței precum şi publicarea într-un ziar de largă circulație. Preşedintele va sesiza instanța de tutelă, dacă este cazul desemnăii unui curator.

În cazul în care există bunuri imobile, preşedintele va cere din oficiu notarea cererii în cartea funciară. Dacă e vorba de un profesionist, va solicita înregistrarea cererii în Registrul comerțului.

Termenul de judecată se fixeză după trecerea a 2 luni de la data efectuării publicațiilor. Persoana va fi citată la ultimul domiciliu cunoscut.

Participarea procurorului este obligatorie.

Dispozitivul hotărârii se va afişa timp de 2 luni la sediul instanței şi al primăriei.

Cel dispărut se prezumă că este în viață dacă nu a intervenit o hotărâre declarativă de moarte rămasă definitivă.

Data morții

Hotărârea declarativă de moarte trebuie să conțină în mod obligatoriu data morții pentru că aceea este data la care încetează capacitatea juridică a persoanei fizice.

Dacă din probele administrate reiese că moartea a avut loc într-o anume zi, atunci data morții va fi acea zi. Dacă nu se poate stabili ziua, instanța va considera ca dată a morții ultima zi a termenului de 2 ani ( cazul general) sau de 6 luni ( cazul special).

Nota Bene: Data morții nu este niciodată aceea a pronunțării hotărârii declarative de moarte şi nici aceea a rămânerii definitive a hotărârii, ci întotdeauna o dată anterioară, stabilită prin hotărâre judecătorească.

Rectificarea datei morții

Data morții stabilită de instanță poate fi rectificată ( tot de instanță ) la cererea oricărei persoane interesate, dacă se dovedeşte că nu era posibil ca persoana declarată moartă să fi decedat la acea dată.

Data rectificată poate fi anterioară sau ulterioară celei stabilite inițial, efectele rectificării apropiindu-se de acelea ale unei acțiuni în anularea hotârârii declarative de moarte.

Anularea hotărârii declarative de moarte

Hotărârea declarativă de moarte poate fi anulată în cazul în care persoana declarată moartă este în viață, dacă se descoperă certificatul de deces eliberat pe baza morții constatate fizic ori a certificatului de stare civilă prin care se constată decesul.

Judecarea cererii se face cu citarea persoanelor care au fost părți în procesul de declarare a morții şi cu participarea procurorului.

Efecte:

  • Din punct de vedere nepatrimonial: se înlătură, cu efect retroactiv încetarea capacității juridice a persoanei în cauză; se reactualizează căsătoria a cărei existență încetase.
  • Din punct de vedere patrimonial: cel declarat mort, poate cere, după anularea hotărârii, înapoierea bunurilor sale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.