Principiul Legalității Principiul Egalității Principiul Disponibilității | Avocat Online
avocatura bucuresti
Acțiunile în constituire de drepturi
14 februarie 2017
Avocat Online
Cereri privind încuviinţarea acordării de ajutor public judiciar sub forma scutirii/reducerii/eşalonării sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.
16 februarie 2017

Principiul legalității Principiul egalității Principiul disponibilității

Principiul legalității Principiul egalității Principiul disponibilității 2

consultanta juridica avocatura

Principiul legalității Principiul egalității Principiul disponibilității

Principiul legalității Principiul egalității Principiul disponibilității

Principiul legalității 

Procesul civil se desfăşoară în conformitate cu dispozițiile legii.

Judecătorul are îndatorirea de a asigura respectarea dispozițiilor legii privind realizarea drepturilor şi îndeplinirea obligațiilor părților din proces.

Măsurile dispuse de către instanța pe parcursul soluționării cauzei trebuie să fie fundamentate pe textele legale incidente în baza cărora acestea au fost dispuse, în caz contrar, în condițiile legii, hotărârea pronunțată putând fi desființată în căile de atac.

Principiul egalității 

În procesul civil părților le este garantată exercitarea drepturilor procesuale, în mod egal şi fără discriminări.

Egalitatea părților în procesul civil presupune ca acestea să aibă aceleaşi drepturi în raport de poziția procesuală pe care o dețin, să aibă posibilitatea de a uzita de aceleaşi mijloace de apărare, de a-şi susține cauza fără nici o discriminare în raport de advesar.

Principiul disponibilității

Procesul civil poate fi pornit la cererea celui interesat sau, în cazurile anume prevăzute de lege, la cererea altei persoane, organizații ori a unei autorități sau instituții publice ori de interes public.

Obiectul şi limitele procesului sunt stablite prin cererile şi apărările părților.

În condițiile legii, partea poate, după caz, renunța la judecarea cererii de chemare în judecată sau la însuşi dreptul pretins, poate recunoaşte pretențiile părții adverse, se poate învoi cu aceasta pentru a pune capăt, în tot sau în parte, procesului, poate renunța la exercitarea căilor de atac ori la executarea unei hotărâri. De asemenea, partea poate dispune de drepturile sale în orice alt mod permis de lege.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.