Principiul Irevocabilității Speciale A Donației
avocat pret
Obiectul contractului de vânzare
6 februarie 2017
Plangere Penala
Regularizarea cererii de chemare în judecată
14 februarie 2017

Principiul irevocabilității speciale a donației

cabinet avocat

cabinet avocat

Principiul irevocabilității speciale a donației

Principiul irevocabilității speciale a donației

Donația este contractul prin care donatorul dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părți numită donatar.

Părțile nu pot include în contract clauze care să contravină irevocabilității speciale a donației. Astfel, includerea unor clauze ce permit donatorului să revoce donația prin voința sa, atrage sancțiunea nulității absolute a contractului.

Ca excepție, contractul poate să prevadă întoarcerea bunurilor dăruite, fie pentru cazul când donatarul ar preceda donatorului, fie pentru cazul când donatarul cât şi descendenți săi ar preceda donatorului.

Clauze incompatible cu principiul irevocabilității donațiilor

Donația nu este valabilă atunci când cuprinde clauze ce permit donatorului să o revoce prin voința sa. Sunt deci sancționate cu nulitatea absolută:

  • Donația care este afectată de o condiție pur potestativă a cărei realizare depinde exclusiv de voința donatorului;
  • Donația care impune donatarului plata datoriilor pe care donatorul le-ar contracta în viitor, dacă valoarea maximă a acestora nu este determinată în contractul de donație;
  • Donația care conferă donatorului dreptul de a denunța unilateral contractul;
  • Donația care permite donatorului să dispună în viitor de bunul donat, chiar dacă donatorul moare fără să fi dispus de acel bun.

Dacă dreptul de a dispune vizează numai o parte din bunurile donate, nulitatea operează numai în privința acestei părți, adică nulitatea este parțială.

  • Clauza prin care donatorul îl obligă pe donatar să conserve bunul liberalității şi să-l transmită unui terț desemnat tot de dispunător;
  • Clauza prin care donatarul este obligat să nu conteste validitatea unei clauze de inalienabilitate ori să nu solicite revizuirea condițiilor sau a sarcinilor impuse în contract.

Clauze compatibile cu principiul irevocabilității donației

  • Donația poate fi afectată de un termen. Termenul, ca modalitate a actului juridic, nu afectează dobândirea dreptului transms, ci numai exercițiul acestuia.
  • Donația poate fi afectată şi de o condiție, care însă trebuie să fe exclusiv cauzală sau mixtă;
  • Donația poate stipula plata datoriilor prezente;
  • Donața poate să prevadă întoarcerea bunurilor dăruite.

Revocabilitatea donațiilor între soți

Orice donație încheiată între soți este revocabilă numai în timpul căsătoriei.

Revocarea se poate realiza prin voința unilaterală a soțului donator, indiferent de forma în care s-a efectuat donația: act autentic, indirectă sau dar manual.

În caz de divorț, revocarea donației poate surveni până când hotărârea de desfacere a căsătoriei devine definitivă.

Nulitatea căsătoriei atrage şi nulitatea relativă a donației făcute soțului de rea-credință.

Donația între soți devine definitivă după moartea donatorului.

Ca efect al donației, bunurile proprii ale unui soț (donator), devin bunurile proprii ale celuilalt soț (donatar) – fără a se putea stipula intrarea acestora în comunitatea lor de bunuri.

Simulația prin care donația reprezintă contractul secret, realizată în scopul de a eluda revocablitatea donațiilor între soți este sancționtă cu nulitatea contractului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.