Prescriptia Executarii Pedepsei | Discută Cu Un Avocat Specializat în Drept Penal
consultanta juridica avocat
Nerespectarea hotararilor judecatoresti
5 noiembrie 2012
Prescriptia raspunderii penale 2
Prescriptia raspunderii penale
5 noiembrie 2012

Prescriptia executarii pedepsei

Prescriptia executarii pedepsei 3

consultanta juridica avocatura

Prescripția executării pedepsei - Update

Cauza care înlătură sau modifică executarea pedepsei

Sediul materiei: Art.160-164 Cod Penal

Prescripţia înlătură executarea pedepsei principale.

Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale în cazul:

  1. a) infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de război, indiferent de data la care au fost comise;
  2. b) infracţiunilor de omor și omor calificat şi al infracţiunilor intenţionate urmate de moartea victimei.

Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale nici în cazul infracţiunilor prevăzute la lit. b) pentru care, la data intrării în vigoare a acestei dispoziţii, nu s-a împlinit termenul de prescripţie a executării.

Este o cauză de înlăturare a executării pedepsei constând în înlăturarea dreptului statului de a pune în executare o hotărâre definitivă de condamnare, din cauza trecerii unui interval de timp prevăzut de lege.

Condamnarea constituie un antecedent penal şi poate fi primul termen al recidivei postexecutorii.

Are caracter real, iar pedeapsa ce se execută vizează pedeapsa stabilită pentru infracțiune ori rezultanta în cazul concursului, recidivei sau pluralității intermediare.

Sunt imprescriptibile infracțiunile de genocid, contra umanității şi de război, omor şi omor calificat, infracțiunile intenționate urmate de moartea victimei.

Imprescriptibilitatea vizează orice formă a infracțiunii, indiferent dacă a fost comisă în minorat sau majorat.

Efecte:

  • Înlătură executarea pedepsei principale şi, odată cu aceasta a pedepsei accesorii;
  • Nu are efecte asupra pedepselor complementare aplicate persoanei fizice;
  • Are efect asupra pedepselor complementare aplicate persoanei juridice;
  • Nu are efect asupra măsurilor de siguranță.

Conform art.162 Cod Penal, termenele de prescripție a executării pedepsei pentru persoana fizică sunt:

  • 20 de ani, când pedeapsa care urmează a fi executată este detențiunea pe viață sau închisoarea mai mare de 15 ani;
  • 5 ani plus durata pedepsei ce urmează a fi executată, dar nu mai mult de 15 ani, în cazul celorlalte pedepse cu închisoarea;
  • 3 ani când pedeapsa este amenda.

Termenele prevăzute se socotesc de la data când hotărârea de condamnare a rămas definitivă.

În cazul revocării sau anulării amânării aplicării pedepsei, suspendării executării pedepsei sub supraveghere ori liberării condiționate, termenul de prescripție începe să curgă de la data când hotărârea de revocare sau anulare a rămas defintivă.

În cazul revocării liberării condiționate, termenul de prescripție începe să curgă de la data când hotărârea de revocare a rămas definitivă şi se calculează în raport cu restul de pedeapsă neexecutat.

În cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, termenul de prescripție curge de la data când hotărârea de înlocuire a rămas definitivă şi se calculează în raport cu durata pedepsei închisorii.

Pedepsele complementare aplicate persoanei fizice şi măsurile de siguranță nu se prescriu.

Prin „pedeapsa ce se execută” se înțelege pedeapsa stabilită de instanță, ținându-se cont de cauzele ulterioare de modificare a acesteia.

Cursul termenului de prescripție a executării pedepsei se întrerupe prin începeea executării pedepsei. Sustragerea de la executare, după începerea executării pedepsei, face să curgă un nou termen de prescripție de la data sustragerii.

Cursul termenului de prescripție a executării se întrerupe şi prin săvârșirea din nou a unei infracțiuni.

Cursul termenului de prescripție a executării pedepsei amenzii se întrerupe şi prin înlocuirea obligației de plată a amenzii cu obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității.

Este legală, obligatorie şi produce efecte in rem.

După fiecare întrerupere urmează să curgă un nou termen de prescripție.

Potrivt art.164 Cod Penal, cursul termenului prescripției executării pedepsei este susupendat conform dispozițiior din Codul de Procedură Penală.

Prescripția îşi reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare.

Produce efecte in personam.

Intervalul de timp în care cursul prescripției este suspendat nu va fi luat în considerare la calcularea termenului de prescripție.

Cursul prescripției este suspendat în cazurile de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei închisorii sau detențiunii pe viață, în cazul exercitării căilor extraordinare de atac, dacă instanța dispune suspendarea executării pedepsei.

 

Prescriptia executarii pedepsei

Prescriptia executarii pedepsei

Are ca efect considerarea ca executată a pedepsei după trecerea unui interval de timp prevăzut de lege. Termenele de prescripţie, în acest caz, se determină în funcţie de natura pedepsei a cărei executare se prescrie, ţinându-se cont de durata concret stabilită de instanţă a acestei pedepse:

- dacă este o pedeapsă cu detenţiunea pe viaţă sau cu închisoarea mai mare de 15 ani, termenul este de 20 de ani;

- dacă este o pedeapsă cu închisoarea de până la 15 ani, termenul va fi format dintr-o perioadă fixă de 5 ani la care se adaugă jumătate din pedeapsa aplicată;

- dacă este o pedeapsă cu amenda, termenul va fi de 3 ani;

- dacă este vorba de sancţiuni cu caracter administrativ aplicate în cazul faptelor care intră sub incidenţa art. 181 C.pen., termenul este de un an.

În cazul minorilor termenul de prescripţie se reduce la jumătate.

În cazul persoanelor juridice, noul alin.11 al art.126 C.pen. prevede că: „termenul de prescripţie a executării pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani”. De asemenea, potrivit alin.12, „executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice ce nu pot fi dizolvate sau a căror activitate nu poate fi suspendată se prescrie într-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executată sau considerată ca executată”.

Prescriptia executarii pedepsei

Întreruperea termenului prescripţiei: legiuitorul reglementează două cauze de întrerupere: - când începe executarea pedepsei;

- când infractorul săvârşeşte o nouă infracţiune.

Suspendarea termenului prescripţiei: atunci când există o dispoziţie legală ce împiedică, potrivit Codului de Procedură Penală(în acest cod sunt reglementate instituţiile amânării sau întreruperii pedepsei), punerea în execuţie sau continuarea executăriipedepsei.

Termenul de prescripţie a executării pedepsei curge de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

În cazul revocării suspendării condiţionate, a suspendării sub supraveghere, a executării pedepsei la locul de muncă, termenul curge de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare.

Pe perioada termenului de prescripţie a executării pedepsei operează pedepsele accesorii, iar după expirarea acestui termen operează pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi.

O pedeapsă prescrisă se consideră executată şi se ia în considerare la starea de recidivă.

Mai multe detalii pe pagina Avocat drept penal .

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *